Kolumner

Granne med djuren

25.8.16 PK 0

Nästsista dagen satt de två första skarvarna på en liten sten rakt utanför stranden! Hur många kommer månne nästa år?!

xNyheter

Något fler arbetslösa i juli

Närings-, trafik- och miljöbyråns sysselsättningsöversikt för juli månad berättar att antalet arbetslösa i Pargas har ökat med 23 personer från slutet av juni till slutet av juli.

1 2