Aktiva handledare vill nå ut

Rådgivare. Uppsökande ungdomsarbetare Eeva Suominen (t.v.) och individuella handledare Jenni Lindroos på Aktiva hjälper gärna till. Foto: Mikael Heinrichs
Rådgivare. Uppsökande ungdomsarbetare Eeva Suominen (t.v.) och individuella handledare Jenni Lindroos på Aktiva hjälper gärna till. Foto: Mikael Heinrichs
Aktivas rådgivande verkstad erbjuder handledning och stöd till unga Pargasbor i åldern 15–28 år som varken studerar eller arbetar, men vill ha hjälp och stöd i att hitta rätt.
– Man kan komma till oss antingen direkt genom att ringa, mejla eller titta in eller så via till exempel arbets- och näringsbyrån eller socialsektorn, berättar verksamhetsledare Jenni Lindroos.
– Ofta kan det också handla om att den unga får hjälp med en del saker till exempel då det handlar om att söka ett jobb eller en studieplats. Vi vill alltid träffa den unga och utvärdera hjälpbehovet, det handlar till exempel inte om enbart telefonkontakt, konstaterar uppsökande ungdomsarbetaren Eeva Suominen.
Samarbete är nyckelordet då det kommer till Aktivas service, eftersom det hela inte skulle vara möjligt utan ett gott och fungerande samarbete mellan staden, arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och företagen på orten.
– Vi får till exempel information om någon ungdom plötsligt avbryter sina studier. Då kan vi ta kontakt, säger Suominen.
– Glädjande nog har vi märkt av att andelen unga som själva tar kontakt med oss har ökat den senaste tiden. Ungefär 30 procent av våra kunder är sådana som sökt sig självmant till oss, berättar Lindroos.
I snitt brukar de unga tillbringa fyra-fem månader i den rådgivande verkstaden som går ut på veckovisa handledningsdiskussioner.
– I början strävar vi till att vi träffas mer intensivt för att komma igång, men efter det handlar det i snitt om en timme i veckan, men det kan anpassas utgående från den ungas behov, säger Lindroos.
Ett alternativ om man inte hittar jobb eller studieplats är Aktivas kreativa startverkstad med åtta platser, men för närvarande börjar den vara fullsatt.
Aktivas rådgivande verkstad lyder under Pargas stad.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi