Aktivitet och värme i gåva

Värmer. Sjukskötare Christin Eriksson överlät muffarna till klienterna på Salongen. ”Den värmer”, löd den spontana kommentaren. Foto: Mikael Heinrichs.
Värmer. Sjukskötare Christin Eriksson överlät muffarna till klienterna på Salongen. ”Den värmer”, löd den spontana kommentaren. Foto: Mikael Heinrichs.
Inom ramen för projektet Hjärningar donerade Åbonejdens Alzheimer-förening aktivitetsmuffar till Malmkullas vårdenhet för patienter med minnesstörningar, det vill säga Salongen.
– Vi kommer egentligen med en försenad vändagshälsning, eftersom vi inom föreningen haft en kampanj där vi tillsammans med olika samarbetspartners låtit sticka muffar. Sammanlagt blev de ungefär 130 stycken och mottagarna valdes ut genom lottdragning, berättar projektarbetaren Gerd Hakalax.
Salongen fick nu sex muffar, alla är individuella och förutom värme aktiverar de användaren.
– De stimulerar syn, känsel och man blir helt enkelt glad av dem, säger projektansvariga Marina Grunér.
– Vi är alltid glada då vi får någon donation och i synnerhet vår lilla avdelning med minnessjuka kommer garanterat att ha mycket nytta och nöje av muffarna, säger avdelningsskötare Marika Cederlöf.
– Många kan ha en viss inre oro då de sitter och kanske inte alltid kan röra på sig, de här muffarna hjälper till med att bidra med ett lugn, säger sjukskötare Christin Eriksson.
Åbonejdens Alzheimer-förening grundades 1988 och är verksam i Åbo, Åboland, Loimaa och Nystadsregionen. Föreningen är medlem i det riksomfattande Alzheimer-centralförbundet. En stor del av verksamheten finansieras med Penningautomatföreningen RAY:s projektfinansiering.
– Vecka 11 kommer vi dessutom att synas i alla bibliotek i Pargas med små infoutställningar om hjärnhälsa. Vi har aktivitetstips och information tillhanda, berättar Grunér.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi