”Alla Pargasbor är lika mycket värda”

Pargas. Vi anställda på familjeenheten i Pargas arbetar med de barnfamiljer som har en klientrelation i enlighet med barnskyddslagen eller socialvårdslagen.

Våra klientfamiljer är vanliga barn och föräldrar av olika slag i Pargas. De besöker rådgivningen, går till butiken, arbetar, har hobbyer, deltar i dagvård och går i skolan.

Vi har varit ytterst ledsna och till och med chockade över hur diskussionen om flytten och sammansättningen av familjeenheten och familjehuset verkar försätta Pargasborna i en ojämlik ställning.

Saken har behandlats offentligt både i insändare och tidningsartiklar. I dessa skrifter har man bland annat lyft fram hur allas säkerhet ska tryggas när till exempel långtidsarbetslösa, missbrukarklienter och barnfamiljer betjänas på samma ställe.

Vi vill framföra att alla Pargasbor är lika värda och berättigade till samma tjänster och ett värdigt bemötande.

Vi förhåller oss ytterst positiva till ett mångprofessionellt samarbete som utvidgas alltmer i våra nya lokaler.

Vi vill speciellt betona att absolut alla Pargasbor är välkomna att utnyttja våra tjänster.

Sami, Ulrika, Sandra, Liisa, Karina, Maria, Henna, Thomas, Heidi, Katinka, Lona, Susanna, Aurora, Pia och Sabine
Arbetstagare inom barnskyddet och socialservice

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*