Arbetslösheten praktiskt taget oförändrad

PK_stor_CS3Det har inte egentligen skett någon som helst förändring att tala om i sysselsättningsläget i Pargas under september månad. Antalet arbetslösa enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt har minskat med fyra personer från 497 till 493. Arbetslöshetsgraden är 7,0 procent. Antalet unga (under 25-åringar) arbetslösa var i slutet av september 61 personer medan 215 av de arbetslösa var över 50-åringar. Antalet långtidsarbetslösa (över ett år som arbetslösa) uppgick till 138 personer.
De här siffrorna är i jämförelse med andra kommuner och städer i Egentliga Finland rätt goda, eftersom landskapets genomsnittliga arbetslöshetsgrad ligger på 12,7 procent. Det är endas Letala som har en lägre arbetslöshetsgrad (6,6 %). Högst är arbetslösheten i Åbo (16,4 %) medan S:t Karins har en arbetslöshetsgrad på 8,8 procent.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi