Arbetslösheten sjunkit något i Pargas

Arbetslöshetsgraden i Egentliga Finlands kommuner per sista oktober. Källa: ANM Arbetsförmedlingsstatistik / Arbetsoch näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik.
Arbetslöshetsgraden i Egentliga Finlands kommuner per sista oktober. Källa: ANM Arbetsförmedlingsstatistik / Arbetsoch
näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik.
Antalet arbetslösa arbetssökande har sjunkit något i oktober enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt.
Då antalet arbetslösa i slutet av september var 513 personer, har siffran sjunkit till jämnt 500 i slutet av oktober månad. Det är nästan exakt samma antal som för ett år sedan, i slutet av oktober 2015 fanns det nämligen 502 arbetslösa arbetssökande i Pargas. Av de 500 arbetslösa är 65 unga, under 25-åringar. Det fanns 38 lediga jobb i Pargas i slutet av oktober.
Det betyder att arbetslöshetsgraden i slutet av oktober låg på 7,0 procent i Pargas, vilket hör till de lägsta i landskapet Egentliga Finland. Det är endast kommunerna Letala (6,5 %), Oripää (6,6 %) och Rusko (6,5 %) som har lägre arbetslöshetsgrad än Pargas. Den högsta arbetslöshetsgraden i landskapet finns fortfarande i Åbo (15,4 %).
PK