Heikki Inkari
Kolumner

Prioriteringar

25.2.21 PK 0

Jag hoppas att så många som möjligt av de nya fullmäktigeledamöterna beaktar förändringen i samhällsstrukturen och de äldres välmående.

1 2 3 4 5 151