Axxells turismutbildning flyttar från Pargas

Nyrenoverat internat. Så sent som i november i fjol invigdes Axxells nyrenoverade pojkinternat på Vapparvägen. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Nyrenoverat internat. Så sent som i november i fjol invigdes Axxells nyrenoverade pojkinternat på Vapparvägen. Arkivfoto: Mikael Heinrichs.
Samarbetsförhandlingarna inom Axxell är avslutade och i dem ingår olika sparåtgärder:
Sex personer sägs upp, nio personer får ett ombildat arbetsavtal som innebär kortare arbetstid och hela personalen ska permitteras för sju dagar i oktober.
Ur Pargassynvinkel är den största nyheten att turismutbildningen, med långa anor på orten, ska flytta till Åbo. Någon nyhet för personalen är det däremot inte.
– För vår del har delaktigheten i det här beslutet varit stor under hela planeringen, det som nu gäller fram till 2017 är att få fart på verkställandet. Jag tycker rubrikerna har varit onödigt stora med tanke på att det trots allt rör sig om en så liten del av den stora helheten, säger Axxells enhetschef i Pargas, Susanne Karlsson.
– Turismen i Pargas har lockat få sökande, grupperna har varit små, 7–8 personer. Samtidigt är vi den enda utbildaren i turism på svenska för ungdomar, så vi har ett nationellt ansvar här också, och vi tror att turismen hör till framtidsbranscherna, säger Lena Johansson, rektor för Axxell.
Med att förlägga utbildningen till Åbo tror Axxell alltså på fler sökande också från andra delar av Svenskfinland.
Ingen av dem som jobbar med turismlinjen i Pargas ska sägas upp.
Vid Axxells turismutbildning i Pargas ser man positivt på beslutet att flytta utbildningen till Auriga-fastigheten i Åbo från och med hösten 2017. I fastigheten verkar också sjöfartsutbildningen Aboa Mare.
– Flytten ger turismutbildningen ett lyft, den får bättre möjligheter att utvecklas. Vi tror också att utbildningen lockar fler studerande när den finns i Åbo, säger Dick Essén, it-lärare vid Axxells turimsutbildning.
Essén hoppas att flytten till Åbo ska leda till samarbetet kan utökas till fler skolor, också finska skolor, och till fler turismföretag.
– Hela personalen ser positivt på flytten, säger Essén.
Turismutbildningen har fem lärare. Tre undervisar de unga, en ansvarar för vuxenutbildningen och en lärare jobbar med guideutbildningen.
Beträffande ungdomsutbildningarna är inga andra ändringar att vänta för Pargasenhetens del. Utöver turismen (producent av resetjänster) kan ungdomar vid Pargas Axxell studera till el- och automationsmontör, kosmetolog, kock eller husbyggare. Dessutom har Pargas Axxell vissa utbildningar för vuxna.
– Det gäller att komma ihåg att det inte kan finnas kvalitet om utbildningsgrupperna blir för små, vilket ofta glöms bort, säger Karlsson.
Anja Kuusisto
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi