Barnskötselkurs inleds inom kort

PK_stor_CS3
Visst kan man påverka med en adress. Det vet åtminstone Mannerheims barnskyddsförbunds lokalförening i Pargas. Deras adress om att starta barnvaktsförmedling i Pargas fick gensvar.
Mannerheims barnskyddsförbund MLL:s första tvåspråkiga barnvaktskurs börjar den 13 mars. Kursen som omfattar sammanlagt 60 timmar under sex kursdagar ger behörighet att fungera som barnvakt i MLL:s regi. Tanken är att komma igång med en barnvaktsförmedlingsservice så fort som möjligt efter kursen.
– Vi har kämpat redan länge för att få till stånd en sådan här serviceform som faktiskt finns i så gott som alla grannkommuner. Lyckligtvis har man från stadens håll insett den förebyggande inverkan som en tjänst av den här typen har, säger ordförande för MLL:s lokalförening i Pargas, Johanna Muurinen.
Den tvåspråkiga kursen i Pargas arrangeras i samarbete med Axxell och OK-opintokeskus. Undervisningen sker på både svenska och finska, uppgifterna kan avläggas på det språk man själv önskar. Den avgiftsfria kursen är öppen för alla över 15 års ålder.
– Vi hoppas få med folk i olika åldrar, eftersom vi hoppas hitta också sådana personer som kan ställa upp som barnvakter dagtid, säger Muurinen.
Efter avlagd kurs kan alla som är över 16 år fungera som barnskötare i MLL:s regi var som helst i landet. Kvällsjobb efter klockan 18 kräver 18 års ålder. Det är också möjligt att få ett arbetsintyg för utförda uppgifter, vilket kan vara viktigt för unga som är på väg ut i arbetslivet.
– De här kurserna som nu ordnas i Pargas och Kimitoön är ett slags pilotprojekt, eftersom vi inte ordnat tvåspråkiga kurser tidigare, säger Muurinen.
Anmälningar riktas till barnskötselkoordinator Sanna Merikallio-Tepponen vid MLL:s Egentliga Finlands distrikt per e-post sanna.merikallio-tepponen@mll.fi eller per telefon 045-112 7991.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi
Preciserat tidpunkten för när det krävs 18 års ålder, det gäller alltså kvällsjobb efter klockan 23.