Beröringens kraft

Den nationella Minnesveckan firas vecka 38. Målsättningen för i år är att lyfta fram samt öka förståelsen för beröringens betydelse, samt att minska på förhandsuppfattningar och negativa inställningar gentemot personer med minnessjukdom.

Närhet och beröring är viktigt för oss alla, också för personer med minnessjukdom!

Vår egen livshistoria och identitet påverkar hur vi uppfattar och förhåller oss till beröring. För en del av oss är det naturligt att kramas, för andra inte – minnessjukdomen ändrar med största sannolikhet inte på detta. Trots att en del saker alltmer suddas ut och glöms, finns känslorna och beröringens kraft kvar.

Beröring innefattar mer än den fysiska beröringen. Man kan även beröras på andra sätt, genom t.ex. kroppsspråk, en vänlig blick och röstläge.

Via olika former av beröring kan exempelvis kärlek, glädje, medkänsla och bekräftelse förmedlas. Den fysiska beröringen kräver ett speciellt förtroende, som uppkommer då man känner varandra väl. Många upplever det obehagligt att bli berörd av en främling.

Att bli berörd innebär att bli sedd, att inte bli lämnad ensam. Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för minnessjukdom och kan också försnabba minnessjukdomens framskridande.

I samband med corona-pandemin minskade drastiskt möjligheterna till beröring. Exempelvis stängdes serviceboenden för närstående och besökare. Personer med minnessjukdom kunde inte träffa sina närstående på den i normala fall exempelvis gemensamma trevliga kaffestunden.

Kontakten skedde kanske väldigt snabbt bakom ett plexiglas, där närhet och beröring var avlägsna begrepp.

Konsekvenserna av detta har bland annat varit avsaknad av bekräftelse av det egna jaget, ökad ensamhet och försämrad funktionsförmåga.

Livet kan fortsätta meningsfullt trots minnessjukdom; det är möjligt att ha ett normalt liv på egna villkor. Vi behöver värna om: äkta närvaro, gemenskap, beröring och rättigheten till individuellt stöd.

Minnesförbundet och medlemsföreningarna runt om i landet handleder och erbjuder olika verksamhet och stöd till personer med minnessjukdom, samt också till de närstående. Ta kontakt med Minnesföreningen som verkar på din hemort, föreningar förenar – vi finns här för dig!

Demensföreningen på Åland

Fia Hagelberg

Egentliga Finlands Minnesförening rf,

Gerd Hakalax, Hanne Mansala

Finlands Minnesspecialister rf

Tom Anthoni

Folkhälsans förbund i Åboland

Eva Björkqvist

Helsingfors- och Östra Nylands Minneslots

Henrietta Janhonen

Minnesförbundet rf

Krista Pajala

Nylands Minneslots

Vivane Azéma

Röda Korset – Åbolands distrikt

Axel Gröndahl

Österbottens Minneslots

Eeva Ehn

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*