Björköättlingar trivdes i Pargas

koivistofest2
Hanna Kokkala i Kaukoladräkten, Sirkku Miiluniemi och Eero Ahtikari i Björködräkter. Foto: Leena Lehtonen
 
 

Björköborna var aktiva grundare
för den finska församlingen.
Kaplan Jari Heikkilä

 
Pargas var under veckoslutet värd för 67:e Koivisto-juhlat dvs festen för från Karelen evakuerade Björköbor och deras ättlingar.
Ett talkogäng på cirka sjuttio personer med ordförande för Björköbornas lokalförening i Åbonejden Matti Agge som primus motor såg till att festdeltagarna trivdes.
Lördagens program omfattade släkt- och byamöten och olika verkstäder. För barn var en hel del eget program.
Under dagen var det rundturer till gruvan och till Liisa Ake-Helariuttas Evakkotupa på Gamla Malmen.
Kvällen avslutades med en kryssning ombord på m/s Lily med  Matti Agge som skärgårdsguide. Till den fina stämningen bidrog spelman Jukka Hänninen med sitt dragspel.
På söndag inleddes programmet med gudstjänst i Pargas kyrka. I huvudfesten i Sarlinska skolan deltog närmare 400 personer. Matti Agge hälsade publiken välkommen och församlingens hälsning framfördes av kaplan Jari Heikkilä.
– Efter evakueringen placerades Björköborna på olika håll i landet inom drygt 300 församlingar, konstaterade FD Leena Rossi i sitt festtal. Man måste anpassa sig med livet på en ny ort, med nya grannar och en annan dialekt.
– Identiteten som Björköbo ändrades och förlorade många karakteristiska drag. Tidningen Koiviston Viesti som grundades 1944 är forfarande en viktig förenande länk såsom Koivisto-samfundet, sade Rossi.
För festen musikprogram stod gruppen Jaalamiehet samt sångarna Satu Kallonen
och Essi Toivanen till pianoackompanjemang av Sirkku Miiluniemi. Maritta Lehtiö reciterade sina dikter som baserar sig på hennes föräldrars brevväxling. Femtonåriga Vilma Agge (Matti Agges barnbarn) talade som en ung Björköbo och berättade om sin resa till Koivusaari på Björkö år 2009.

ratia
Årets Björköbo. Jarmo Ratia har varit tidigare ordförande för Koivisto-sällskapet.
Till årets 2015 björköbo valdes Jarmo Ratia, tidigare generaldirektör för lantmäteriverket och även ordförande för Koivisto-Seura. Förtjänsttecken tilldelades Kaija Pönni-Susiluoto, Tuula Agge, Tuula Mickelsson, Riitta Pohjanuoma, Matti Agge, Matti Ketonen och Hannu Seppinen.
Nästa år arrangeras Björkö-festen i Borgå där den allra första festen hölls 1949.
Till Pargas förflyttades efter krigen 360 karelare varav största delen från Björkö samt en del från Muolaa med ryska som modersmål. Merparten fick ett nytt hem i Lemlaxön och Attu.
Leena Lehtonen
leena.lehtonen@fabsy.fi