Bostadsmarknaden i Pargas stampar på stället

Sällsynt nyproduktion. Åbolands fastigheter och Rabbe Holmberg saluför några av de sällsynta nybyggnationsobjekten i Pargas för tillfället i Bläsnäs. Foto: Mikael Heinrichs
Sällsynt nyproduktion. Åbolands fastigheter och Rabbe Holmberg saluför några av de sällsynta nybyggnationsobjekten i Pargas för tillfället i Bläsnäs. Foto: Mikael Heinrichs
Vissa är mer positiva än andra, men alla talar om längre försäljningstider som beror på att det finns flera objekt än vanligt till salu – men inom ”fel” segment. Nyproduktion föder efterfrågan och det gynnar alla parter. En livligare marknad för med sig ett sug också inom andra segment än nyproduktion.
– Då man ser till statistiken brukar antalet objekt till salu i Pargas ligga kring 80 till 100, medan siffran nu är uppe i omkring 130. Antalet förverkligade affärer så här långt under 2016 ligger däremot helt på genomsnittlig nivå, kring 60 stycken, säger områdesdirektör Petri Abrahamsson på Aktia fastighetsförmedling i Pargas.
Att det trots allt blivit ungefär lika många affärer som under tidigare år (åren 2013 och 2014 ser han som undantagsår i och med att stora fastighetsmassor då realiserades i Tennby och Söderby) gör att Abrahamsson inte är särskilt orolig.
Petri Abrahamsson på Aktia. Foto: Mikael Heinrichs
Petri Abrahamsson på Aktia. Foto: Mikael Heinrichs
– Det vi däremot skulle behöva är mera köpare utifrån. Nu är det först och främst Pargasbor som köper fastigheter i Pargas. Vi är inte lika lockande som till exempel S:t Karins, Masku och Lundo som alla satsat kraftigt på nybyggen, påpekar han.
– Av någon orsak verkar det som om Pargas dragningskraft bland barnfamiljer minskat trots att ortens servicenivå är konkurrenskraftig, säger vd Teija Laaksonen hos Skärgårdsmäklaren Ab.
Prisgaffeln i Pargas kommundel ligger i huvudsak mellan 60 000 och 200 000 euro. Så här långt i år har fem affärer på över 200 000 euro och två-tre över 300 000 euro förverkligats.
– Många äldre vill flytta in till centrum från de mer perifera delarna av staden, men det finns inte rätt sorts lägenheter för den efterfrågan. Folk vill ha enplanslösningar, men renoveringsobjekt går inte åt på samma vis längre, säger Abrahamsson.
Lokalkännedom. På Skärgårdsmäklaren Ab talar man för lokalkännedomen då det kommer till att saluföra objekt i Pargas. Foto: Privat.
Lokalkännedom. På Skärgårdsmäklaren Ab talar man för lokalkännedomen då det kommer till att saluföra objekt i Pargas. Foto: Privat.
Hos Skärgårdsmäklaren är man inne på samma linje, men intresset har svalnat av. Prisen på gamla egnahemshus där inga grundrenoveringar gjorts har gått ner medan priset på lägenheter i centrum gått upp.
Flera mäklare PK talat med vittnar om försäljningstider på allt från 6 månader till ett år. Detta också på sådana objekt som tidigare kunnat gå åt på veckor eller månader.
– Jag skulle gärna se att staden lägger ut tomtförsäljningen till privata aktörer för att få fart på försäljningen, säger Abrahamsson.
– Att nybyggnationen står på noll i Pargas jämfört med till exempel grannen S:t Karins, där man gått in för att bygga sådana lägenheter som faktiskt efterfrågas är oroande, säger Laaksonen som talar för att staden skulle subventionera tomtpriser för att få fart på byggandet.
Hon är också överraskad av hur många objekt i Pargas som i dagens läge säljs via mäklare från annan ort. Något som också vd Rabbe Holmberg på Åbolands fastigheter märkt av. Likaså de längre försäljningstiderna.
– Då väcks ju frågan om priset är rätt? Det kan förstås bero på att folk som kanske för tio år sedan betalat ett högt pris nu vill sälja och inte får det pris de förväntat sig eller en storstadsmäklare som inte nödvändigtvis känner till alla faktorer som påverkar priset här kan sätta priset för högt. Eller sen tror man bara att gräset är grönare på andra sidan, säger Holmberg.
Samtidigt påpekar han att prisnivån över lag sjunkit – både för den som säljer och den som köper.
Åbolands fastigheter är en av få som faktiskt har nyproduktion till salu, då de saluför lägenheter i Bläsnäs som förväntas stå klara i mars nästa år. Av de fyra lägenheterna är hälften redan reserverade.
De två riktigt exceptionella fastigheterna som nyligen varit till salu, Villa Furuvik och Villa Rainer, är båda två för tillfället borta från mäklarnas listor. Försäljningspriset på Furuvik var ursprungligen 6,8 miljoner euro då Geraton sålde, men då konkursboet senast hade fastigheten till salu gick prislappen på 2,7 miljoner. Villa Rainer på Kirjalaön var nyligen till salu för omkring 1,4 miljoner euro.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi