Bra bokslut – men orosmoln finns

Stadsdirektör Patrik Nygrén presenterar 2014 års bokslut för fullmäktige. Foto: Mikael Heinrichs.
Stadsdirektör Patrik Nygrén presenterar 2014 års bokslut för fullmäktige. Foto: Mikael Heinrichs.
Det var många lovord i tisdags då fullmäktige sammanträdde för sista gången innan sommaren. Bland annat personalens välmående oroade dock.
Tisdagens fullmäktigesammanträde inleddes med ett tack till vaktmästaren och servicemannen Kenneth Höglund som går i pension om några veckor.
Efter det stod presentationen av bokslutet för 2014 i tur, något som visade sig vara ett nöje åtminstone för stadsdirektören Patrik Nygrén. Med tanke på det ekonomiska läget och stadens bekymmer var resultatet för 2014 exceptionellt gott.
– Det här är det bästa bokslutet på mycket, mycket länge, säger Nygrén.
Resultatet visar ett överskott på drygt 919 000 euro samtidigt som staden har minskat på skuldbördan för andra året i rad. Skuldbördan per invånare i staden ligger just nu på 2 791 euro, vilket är femtio euro över landets medeltal.
Bakom det goda resultatet ligger både strikt budgetdisciplin och cirka 600 000 euro mer än beräknat i skatteintäkter. Där handlar det främst om ändringarna på fastighetsskattefronten.
Av de sammanlagt 37 olika ansvarsområdena har endast fyra överskridit sin budget 2014: IKT, ekonomi, familjetjänster och bygglov.
Trots det är allting inte en dans på rosor. Befolkningsmängden i Pargas minskar för andra året i rad, vid årsskiftet låg siffran på 15 497. Arbetslösheten ligger visserligen under regionens medeltal, men har trots det stigit från 6,9 procent till årsskiftets 8,6 procent. Samtidigt ändrar stadens befolkningsstruktur i snabb takt, under de senaste tio åren har antalet invånare över 65 år ökat med tusen.
Stadens personalrapport gav anledning till rätt mycket diskussion, då det dels framgick att svarsprocenten var endast 29 och att 13 procent av dem som svarat upplevt sig trakasserade på arbetsplatsen.
En proprieborgen på högst 1,21 miljoner euro på 25 år beviljades åt Väståbolands Hyreshus Ab medan det också blev klart vilka SFP-are som ersätter Monica Hedström-Järvinen i de olika nämnderna.
Merja Fredriksson blir ny medlem i och ordförande för fullmäktiges valnämnd, Maj Björk går in i bildningsnämnden och tar över ordförandeposten i dess svenskspråkiga sektion där Jeanette Laaksonen är ny medlem.
Mikael Heinrichs