Byggnadsinventeringen kör igång i Pargas

Byggnadsinventerare. Forskare Teija Mustonen kommer att inventera byggnader och knacka på hos folk på Gamla Malmen och i centrum av Pargas under februari månad. Foto: Leena Lehtonen.
Byggnadsinventerare. Forskare Teija Mustonen kommer att inventera byggnader och knacka på hos folk på Gamla Malmen och i centrum av Pargas under februari månad. Foto: Leena Lehtonen.
Inom ramen för projektet kring Åbolands kulturmiljöprogram som genomförs som ett samarbete mellan Egentliga Finlands landskapsmuseum och Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland har man den här veckan inlett byggnadsinventeringen på Gamla Malmens område. Liknande inventeringar har tidigare genomförts på Stortervolandet, Lilltervo och Ålön.
Projektet har fått finansiering av Leader-föreningen I samma båt och det kommer att fortsätta fram till slutet av 2017. Målsättningen med projektet är att lyfta fram befintlig kulturmiljö och utveckla den på ett hållbart sätt.
– Vi samarbetar också med andra lokala aktörer och invånarna. Tanken är att förankra projektet så väl som möjligt på det lokala planet, säger forskare Paula Saarento som håller i trådarna från landskapsmuseets håll.
Det är forskare Teija Mustonen som kommer att genomföra byggnadsinventeringen under februari månad. För Kimitoöns del är inventeringarna gjorda under 2011–2013, men i Pargas är de delvis bristfälliga och kompletteras därför så att de täcker hela området.
– Just nu är det Gamla Malmen och centrum som står i tur för inventeringen, säger Mustonen.
I Kimitoön kommer man att arrangera kulturmiljöverkstäder tillsammans med invånare och andra aktörer under våren medan det ännu är oklart när de här verkstäderna ordnas i Pargas.
– Verkstäderna ordnas i samarbete med Curatios Hållbar byggnadsvård-projekt som strävar efter att engagera invånarna att bevara sina hus. Det kan gå så att verkstäderna blir av först i höst i Pargas, berättar Saarento.
En webbpublikation skall publiceras i slutet av 2017 medan den tryckta publikationen antagligen låter vänta på sig aningen längre.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi