Byskolorna remitterades i fullmäktige

DSC_0017Det blev omröstning i fullmäktige på tisdagskvällen om byskolornas remittering. Men slutresultatet är att byskolornas sammanslagning ska få en ny beredning innan frågan igen når fullmäktige.
Svenska folkpartiets gruppordförande Christer Friis föreslog först att frågan om att slå samman byskolorna Våno, Sunnanberg och Skräbböle skulle remitteras.
Andreas Johansson, SFP, understödde ”å det varmaste”.
– I och med att remissförslag understöds ska det leda till omröstning, påminde fullmäktigeordföranden Andreas von Bergmann.
Widar Nyberg, SDP, ville att frågan skulle avgöras och föreslog fortsatt behandling. Nyberg talade inte för en sammanslagning av byskolorna trots det, utan föreslog att skolorna skulle bevaras – men styrelsens förslag hade varit att slå samman skolorna.
Nyberg menade också att Vånobarnen kunde flytta tillbaka till skolhuset i Våno (nu går de i skola i baracker på Skräbböle skolas gård) då man i nya mätningar har kunnat konstatera att skolhuset inte har en skadlig mögelnivå.
Cornelius Colliander (Gröna) sade att beredningen i ärendet inte varit fullständig och att kostnadskalkylerna inte nödvändigtvis håller. Sunnanbergs skolas renovering har andra alternativa lösningsmodeller, sa han och understödde remiss.
Fullmäktige bad också upp fastighetschefen Seppo Pihl i talarstolen med han lyckades inte på givna 3 minuter och 30 sekunder fördjupa sin beredning om fastigheternas renoverings- eller tillbyggnadskostnader.
I omröstningen ställdes remissförslaget mot Nybergs förslag om fortsatt behandling. Remissförslaget vann med rösterna 29 mot 13.
I dessa 13 fanns förutom SDP fyra av sex Samlingspartister. äSaml:s Markku Orell hade också talat för att man inte skulle skjuta upp frågan ytterligare.
I diskussionen framkom dock att remissen förutsätter en snabb vidareberedning av ärendet.