Tom skolgård
Corona

Pargas förbereder sig på epidemin

26.3.20 PK 0

I Pargas hälsocentral har man sett över sina rutiner på grund av coronaviruset. En synlig åtgärd är att det nu finns en skild ingång för alla infektionspatienter. Man har också delat in personalen i två

1 2