Debatt

En vårhälsning till Pargasborna

25.3.21 PK 0

Doserna är räknade och de ges enligt THL:s direktiv. Ingen av oss kan förhandla sig fram i den kön. Doserna blir inte fler och din tur kommer inte snabbare genom att frustrerat bemöta personalen.

Debatt

Fokus på näringslivsutveckling i Pargas

18.3.21 PK 0

Vi vill se en diskussion där man tar fasta på att utveckla det som redan fungerar. Vi vill också se att man i debatten skiljer på näringslivets och kommunens roller i helheten.

1 4 5 6 7 8 9