Debatt

Det är oss det handlar om!

5.3.20 PK 0

Bästa beslutsfattare. Ni kommer att besluta om nytt skolhus och vi vill dela med oss av våra åsikter gällande en ny skolbyggnad. Ni har tänkt på det praktiska men vi vill att ni ska veta

Debatt

Det här gjorde vi bra igen!

23.1.20 PK 0

Tack till alla som på olika sätt var med och verkställde och stödde ”Gå ett yrke till en kvinna”-evenemanget i Nagu den 12 januari. 116 personer gick ett yrke till en kvinna, 73 åt ett

Debatt

Finns det något samvete?

16.1.20 PK 0

Den frågan kan man väl ställa? Pargas gravgård är mycket stämningsfull och vacker. Där vilar flera av mina närstående och kära, vars gravar jag sköter om. Det är av kärlek jag vill dekorera gravarna med

Debatt

Skolgång med hälsan som insats

5.12.19 PK 0

Pargas centrums högstadieskolors elever och personal, nästan 800 personer, är tvungna att riskera sin hälsa varje skoldag på grund av problem med inomhusluften som redan har pågått i flera år. Åtminstone en elev har varit

Debatt

Våra skolors framtid

5.12.19 PK 0

Diskussionerna förs gällande centrumskolornas framtid och det är stora beslut som skall fattas på relativt kort tid, beslut som kommer att vara avgörande för hur skolkulturen i Pargas ser ut för en lång tid framöver.

Debatt

Skolfrågan i Pargas behöver ses ur ett helhetsperspektiv

21.11.19 PK 0

Med hänvisning till gymnasierektorernas insändare efterlyser vi en helhetssyn i diskussionen om hur centrumskolornas fastighetsfråga skall lösas. Innan vi gräver ner oss i två läger och inleder en tvåsidigt ensidig debatt för ett av de

Debatt

Bästa beslutsfattare i Pargas stad!

21.11.19 PK 0

Gymnasieutbildningen växer och utvecklas i enlighet med samhället den omges av. Läroplanen genomgår en total revidering som prövar rådande rutiner och mönster, uppmuntrar till kreativa lösningar, eftertanke och engagemang. Vi undertecknade rektorer känner nu stark

Debatt

Barn är värda mera!

7.11.19 PK 0

Det är budgettider igen, i de flesta städer räknar tjänstemän summor istället för människor. För fast man bra vet att städerna är gjorda av människor, ska åtminstone en gång per år allt mätas med siffror:

1 5 6 7