Centrumutveckling och feedback

Arkitektförslaget från i sommar var att bygga ut gästhamnen med pirer och göra Snäckviken till en badstrand.
Arkitektförslaget från i sommar var att bygga ut gästhamnen med pirer och göra Snäckviken till en badstrand.
Pargas stad vill höra Pargasbornas åsikter om centrumutvecklingen och framförallt om de förslag som grupper av unga arkitekter i somras presenterade.
Det är bra att höra invånarna. Det är dessutom kommunal förvaltning enligt tidens melodi, interaktivitet med invånarna.
Men om nu svaren på webbenkäten inte blir så väldigt många kan vi gissa oss till en förklaring.
Folk tycker att de har gjort det här förr.
När Malmen-projektet inleddes i mars 2013 hölls ett seminarium i Pargas stadshus. Idéer och tankar om centrumutvecklingen efterlystes på webben och på seminariet.
I seminariet deltog många engagerade Pargasbor. I arbetsgrupper, workshops, gav de av sin tid och spånade idéer för centrums utveckling. Över 100 idéer antecknades.
Studerande vid Novia hade jobbat med egna idépaket kring några centrala områden i centrum. Flera av Novia-idéerna upplevdes genomförbara och intressanta, tyckte seminariedeltagarna då.
I juni 2014 kom TV-team och grupper med unga arkitekter till Pargas. Igen efterlystes idéer och förslag av Pargasborna.
Arkitekterna träffade Pargasbor och jobbade sedan fram sju fantastiska förslag, mer eller mindre genomförbara, men intressanta och fräscha.
Arkitektförslagen har legat på stadens webbsida i sommar och i höst. Nu ska Pargasborna säga sitt om de här förslagen.
Som sagt – det är bra det. Men ännu bättre skulle det vara om Pargasborna skulle få en känsla av att staden tar steget vidare, ger idéerna prislappar och börjar diskutera vad som av allt detta som ska bli av.
Innan den diskussionen är slutförd kan det nämligen också gå många år.