Dagis satsar på snabba fötter

Mette och Oliver gymnastiserar i "lustiga huset"
Mette och Oliver gymnastiserar i “lustiga huset”
Det är vimmel och fart på gården i Björkhagens daghem i Pargas. Daghemmet deltar i dessa dagar i evenemanget Snabbfot (Vauhti varpaat), som betyder att daghemspersonalen får impulser och kunskap om nya metoder för att aktivera barnen.
I dag var hela gårdsplanen en nöjespark med flera olika stationer att besöka. Lustighus, bilbana, tåg med mera engagerade både barn och vuxna.
Daghemmet har cirka 70 barn i fem grupper, en grupp är svensk, fyra grupper är finska.