Därför har vi hög vattenavgift

Det verkar som om vattenkonsumenterna i Pargas är den betalande gruppen för en stor del av stadens underskott 2021 och åren framöver.

Hänvisar till sektionen för tekniska stödtjänsters mötesprotokoll 13.10.2020, publicerat på Pargas stads webbplats, där det framgår att balansenheten vattentjänster har en given budgetram som kräver att vattenavgiften höjs märkbart igen. Det är ett återkommande dolt fenomen för att genera en vinst till staden på 525 000 euro år 2021, en vinst som 2019 var 204 000 euro.

Jag anser att man märkbart överstiger gränsen om skälig avkastning för en självfinansierad balansenhet, där denna enskilda verksamhet ska bära ansvar för en allt större del av stadens underskott och där vinsten tydligen har större betydelse än själva verksamheten.

Även investeringsnivån är undermålig och följer inte de utredningar som gjorts 2020, som sannolikt kommer att leda till årlig förhöjd vattenavgift, p.g.a. att driftsbudgeten då måste användas till en del av investeringarna. En höjning av vattenavgiften är inte motiverad i Pargas, eftersom vattentjänster är och har varit självfinansierande.

En kontinuerlig höjning kan även anses negativ för Pargas image, eftersom vi redan nu har en av de högsta avgifterna i Finland för motsvarande kommuner enligt en kartläggning 2020 av Finlands egnahemsförbund.

Jag hoppas att stadsstyrelsen och senare fullmäktige beaktar det delgivna material som finns tillgängligt på stadens webbplats under kommande budgetbehandling för 2021.

Så här kan vi i alla fall inte fortsätta att behandla våra vattenkonsumenter.

Dan Henriksson

Ledamot i sektionen för tekniska stödtjänster, Pargas

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*