Det gäller vår framtid

Bildningssektorn i kommunerna utgör en stor del av kommunernas verksamhet. Våra blivande kommunalpolitiker kommer i allt högre grad att få fokusera på frågor som har en direkt inverkan på också den svenskspråkiga befolkningens framtid.

Vem tar hand om våra barn och unga och under vilka premisser? Hurdana satsningar görs i skolan för att utveckla och stödja den växande generationen?

Vi måste kunna garantera att det finns behöriga lärare och tillräcklig elev- och studiehandledning samt elevvård i våra skolor.

Likvärdigheten i skolornas personaltillgång är bristande . Speciellt i södra Finland finns det inte en godtagbar tillgång på klass- och speciallärare men inte heller studiehandledar-, elevvårds- eller psykologtjänster på svenska. Den utvidgade läroplikten kommer att ytterligare ställa krav på skolan och på personalen.

Närvaron av kunniga vuxna personer och en trygg studiegemenskap är viktiga förutsättningar för välbefinnandet och lärandet. Behovet av handledning och stöd kan inte överdrivas, det är helt väsentligt för att de unga ska kunna lyckas i sin utbildning och hitta en meningsfull plats i samhället.

Dessa frågor är centrala – oberoende av vilken kommun vi bor i.

Vi ser att det behövs ett aktivt samarbete och fortsatt diskussion för att tillsammans kunna utveckla och verka för utbildning och kultur på svenska av hög kvalitet. Även om ovanstående frågor har en stark förankring i kommunerna, har tredje sektorn en viktig roll i att komplettera, initiera, inspirera och erbjuda sakkunskap för utveckling och samarbete. Utgångspunkten är ju densamma: det gäller vår framtid.

Christel Björkstrand

Direktör

Matias Österberg

Utbildningsplanerare

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*