Det händer inom turismen

Tidigare i veckan fick vi veta att den populära Boundbirsen i Pargas inte blir av i sommar, eftersom den grupp av frivilliga krafter som stått för planeringen och arrangemangen har konstaterat att jobbet är alldeles för tidskrävande och tungt att sköta vid sidan om det egentliga arbetet.

Verkligen synd, men å andra sidan helt förståeligt. Evenemanget har vuxit explosionsartat sedan det arrangerades för första gången år 1994. En orsak till det har förstås varit arrangörernas höga krav (också på sig själva). Man har ingalunda skalat bort saker, utan hela tiden utvecklat och ökat på antalet programnummer.

I något skede tog sedan de resurser som många trodde var outtömliga slut. Då man senast i januari ska ha klart med artister och börja marknadsföra evenemanget, finns inte den energi där som behövs.

Här finns gott om miljöer som är värda att lyftas fram – bara någon först bemödar sig att söka fram dem!

Också i övrigt hopar sig de mörka molnen över turistsommaren, åtminstone i Pargas kommundel. Förutom att man sade upp turistchefen och söker en ersättare finns det gott om outnyttjad potential i Pargas. Detta trots att man i slutet av förra säsongen fick ett efterlängtat tillskott i form av äventyrsgolfbanan i Centralparken.

I Nagu finns det hopp om bättre tider, då renoveringen av förbindelsebåtsbryggan borde bli klar innan maj och efter turistsäsongen blir det under hösten aktuellt med förnyandet av gästhamnen.

Det nya företagarparet på Utö med rederiet i ryggen är också en intressant utveckling på turismfronten.

Också i Pargas finns det oerhört med potential, men på något vis känns det faktiskt som att otursfåglarna har rätt då de talar om att Pargas sover sin törnrosasömn då det kommer till turismen. Man lämnar alla åt sitt eget öde med motivering om inbesparningar – men man kan ju inte heller spara ihjäl sig.

Musikevenemanget Rowlit in the City gick i graven för många år sedan och årets Boundbirs – inte alls något litet evenemang då man ser till besökarmängderna – blir åtminstone inte av i år.

Förhoppningsvis förverkligas Johan Hermanssons önskemål om en ny birs senast 2019.

Också Rolf Lindbloms tanke om att Pargas kunde profilera sig inom filmbranschen känns intressant. Lenholms naturskyddsområde har redan figurerat i filmsammanhang, Norrströmmens bro i reklamfilm och visst har Pargas också i övrigt varit synligt på den vita duken.

De senaste åren har Hangö fått en hel del synlighet i filmsammanhang i Finland – varför kunde inte Pargas vara minst lika välprofilerat då det kommer till film? Här finns gott om miljöer som är värda att lyftas fram – bara någon först bemödar sig att söka fram dem!

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi