Det våras för Lidl i Pargas: ny plan för området kring Vapparvägen

Skissen över det nya affärskvarteret ser ut så här. Illustration: Ramboll
Staden skickade vid 12-tiden ut ett pressmeddelande om nya planer för området mellan Skärgårdsvägen och Vapparvägen, där bland annat S-market i dag verkar. Ny S-market, väganslutning från Skärgårdsvägen och eventuellt också en Lidl-affär finns i planerna.
Enligt staden finns det en utbredd önskan om ett större utbud inom dagligvaruhandeln i stadens centrum och att staden skulle göra det möjligt för olika aktörer inom handeln att etablera sig i staden.  Man har konstaterat att området invid S-market vid den livligt trafikerade Skärgårdsvägen i Pargas centrum utgör ett lockande alternativ för en eventuell utvidgning av dagligvaruhandeln. Staden siktar på att området utvecklas till en maritim oas där invånare, fritidsboende och båtförare kan koppla av och göra behövliga inköp. Placeringen av området vid Sundet gör det möjligt att bygga en ny båthamn i nära anslutning till butikerna.
Enligt staden är det fråga om ett unikt samarbetsprojekt inom handeln som Pargas stad och andelslaget Turun Osuuskauppa kommer att genomföra tillsammans för att kunna åstadkomma en helhetslösning som betjänar invånarna och kunderna. Förhandlingar om ett eventuellt samarbete med Lidl Suomi Ky har även inletts.
Enligt planerna kunde det egentliga affärsbyggandet genomföras under 2018–2019. De största markägarna av planområdet är Turun Osuuskauppa och Pargas stad. Som en del av projektet kommer även en ny väganslutning att byggas så att man kan köra in till området direkt från Skärgårdsvägen.
Turun Osuuskauppa vill vara med i arbetet att utveckla serviceutbudet och livskraften i staden. Målet är att skapa en större helhet av affärer och service. Som en del av projektet planerar andelslaget att öppna en ny och modern S-market i Pargas.
– Våra kunder värdesätter ett allt större sortiment och god service som t.ex. producenter av närproducerad och ekologisk mat och restauranger kunde komplettera. För oss är det viktigt att även ta hänsyn till båtfolket i vårt serviceutbud bl.a. genom bränsleförsäljning, säger Antti Sippola, vd för Turun Osuuskauppa i pressmeddelandet.
Lidl Suomi Ky anser projektet i Pargas vara en intressant öppning ur handelns synvinkel eftersom området ligger centralt vid en livligt trafikerad väg och är åtkomlig för båtförare.
– Vi deltar gärna i förhandlingarna kring samarbetsprojektet. I detta skede är förhandlingarna dock i en ytterst preliminär fas, säger Lauri Sipponen, vd för Lidl Suomi Ky i pressmeddelandet.
Stadsdirektör Patrik Nygrén är nöjd över det goda samarbetet och över att Pargas stad kan erbjuda aktörerna inom handeln, som samtidigt är stora arbetsgivare, en mycket lockande tomt även med tanke på hela regionen.
– Serviceutbudet i stadens centrum kommer att bli mångsidigare och det centrala området vid huvudvägen får en värdig utformning då det förnyade affärskvarteret med en båthamn kommer att önska besökare välkomna till Skärgårdsstaden, konstaterar man i pressmeddelandet.
PK