Digitalt utanförskap

Kommunalval. Kommunens resurser för att erbjuda fysiska tjänster minskar. Teknik möjliggör att tjänster ges till ett stort antal människor digitalt. Det är vad vi kallar digitalisering. Kommunerna strukturerar alltså sina digitala tjänster.

Den snabba utvecklingen av digitaliseringen slår ut grupper av invånare. Trots struktureringen når digitala tjänster dem inte. Många av samhällets dagliga ärenden har flyttat eller håller på att flytta till nätet. Det är meningen att personen sköter sina ärenden på en digital plattform genom självbetjäning. Exempel av sådana är hälso- och stödtjänster samt bankärenden.

Hanteringen av ärenden baserar sig alltså på en stark självbestämmanderätt.

Förut kunde man utföra sina ärenden hos en myndighet, mottagning eller kundtjänst med konfidentiella patient- eller kundrelationer med förtroende skapad av personkontakt. Ett sådant förtroende skapas inte längre i tjänster på internet. Man får klara sig själv så gott det går. Detsamma gäller rådgivning, i fall det ens finns någon sådan.

Pensionärer, arbetssökande och sjukskrivna använder internet mer sällan än de som har en annan sysselsättning. I avsaknad av digitala färdigheter är de marginaliserade grupperna helt klart många äldre, men också en del låginkomsttagare och funktionshindrade. Invandrarstatus ökar också risken för digitalt utanförskap.

Digitala färdigheter är kopplat till människors försämrade läskunnighet idag. Nästan hälften av den vuxna befolkningen är i risk att bli digitalt utanför. Den ständiga utvecklingen och uppdateringen av hårdvara och mjukvara ökar risken i alla samhällsgrupper. När en person inte kan hantera sina ärenden självständigt blir han eller hon inte delaktig i samhället.

Problemet kan lösas i kommunerna genom att erbjuda och utveckla lättillgänglig rådgivning och vägledning, till exempel i biblioteken. Kommunens roll i tillhandahållandet av tjänster är viktig på grund av dess juridiska och konfidentiella karaktär.

Därtill måste förmånliga telefon- och samtalstjänster utvecklas. Det viktigaste är att kommunens tjänster är likvärdiga för de digitala och för dem som inte nås av tjänsterna på internet.

Mona Lehtonen

Sauli Luttinen

Kommunalvalskandidater, De Gröna

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*