Divide et impera på Pargasvis

Divide et impera är en beprövad metod i krigföring.
Söndra och härska var romarnas sätt att få de mindre stammar att skilja sig ifrån varandra, så att de kunde bekämpas en och en istället för att möta en enhetlig, stor armé.
Nu är det kanske inte söndra och härska som pågår i skolvärlden i Pargas, men det kan ännu uppstå någonting ditåt.
Hittills håller sig alltså alla berörda parter till att tala för sitt eget, utan att tala emot någon annan. Men visst är det frestande att jämföra skolor med varann, lågstadieelever med högstadieelever?
När många små enheter hotas slår alla vakt om sitt.
Varför skulle de inte det?
Samtidigt vet alla att det knappast går att komma undan helt och hållet – om skolsektorn får mindra pengar att fördela måste något hända.
Bevara vår skola, sa Naguföräldrarna om högstadieklasserna, som hotas med flytt till Korpo.
Bevara vår skola, säger Ålöföräldrar med barn i Sunnanbergs lågstadieskola.
Bevara vår skola, säger Vånoföräldrar, med barn som i flera fall redan upplevt en tillfällig skolflytt till Skräbböle.
Ingen är överraskad. I varje fall kan knappast beslutsfattarna i bildningsnämnden, styrelsen eller fullmäktige vara det.
Men något måste de göra.
Eller kan de hitta sparobjekten någon annanstans än i skolsektorn?
Kan de låta bli att sanera vattenledningar, kan de låta köerna till tandvården igen bli olagligt långa, kan de minska på åldringsvårdens resurser?
Knappast.
Pargas har – åtminstone i jämförelse med den stora grannen Åbo – en skolsektor att vara stolt över. Timresurser, klasstorlekar, skolskjutsar må det kanske ha suckats över redan tidigare, men i konkurrens med Åbo står man sig väl.
Kommer det att fortsätta så?
Det känns tveksamt.
Men inte har vi den spåkula som skulle ge oss en lösning att erbjuda.
Det enda rådet som känns vettigt att ge är att låta de faktiska siffrorna, såsom elevprognoserna, tala.
Finns det underlag för en skola och finns det en närsamhälle som starkt backar upp den – vinner man då månne någonting ekonomiskt på en sammanslagning?
Ta byaandan på Ålön som en måttstock – vad kan den månne vara värd i pengar för samhället Pargas?
Det är svårt att mäta. Men då dessa ”stammar” vid namn lantmannaklubb, marthakrets, De Ungas vänner på Ålön och skolans Hem och skola sammansluter sig, då kanske också våra romerska härskare får tänka om.