Duopol och centrumutveckling

Mikael Heinrichs.
Mikael Heinrichs.
Det finns bevisligen människor i Pargas vars högsta önskan det är att en utländsk, stiftelseägd dagligvaruhandel inom lågprisnischen skulle etablera sig i staden. Då det nyligen blev klart att staden kommer igång med detaljplaneringen av den så kallade Par-Kino-tomten invid rondellen, var det många som igen började hoppas på en Lidl-etablering i Pargas.
Lika klart som att vissa Pargasbor önskar sig en Lidl till staden är det också att en tomt av det här slaget inte kan öronmärkas för något särskilt företag. Ur estetisk synvinkel är det gamla Par-Kino-huset ingen höjdare och mer eller mindre fantasifulla förslag för vad man kunde göra på tomten har dykt upp under åren.
Ett av de senaste sågs i samband med Get the Deal-tävlingen för andra stadiets studerande i slutet av oktober i fjol, där Katedralskolans studerande presenterade en vision på ett slags port till skärgården. Ett bra förslag, men vem skulle driva det företaget. Mest sannolikt är väl ändå en hall i standardformat och enligt strikt koncept.
Konkurrens- och konsumentverkets beslut kring vilka 60 affärer som Kesko måste (försöka) sälja är för övrigt rätt intressant. Eller i alla fall i Pargas, där Valintatalo är den enda affären som Suomen Lähikauppa haft i staden. S-gruppen har i dagens läge redan två affärer i stadsdelen Pargas medan K-gruppen har en. Tar man med skärgården är situationen förstås en annan, men ingen ens på Konkurrens- och konsumentverket kan påstå att en affär i stadsdelarna Korpo eller Iniö påverkar konkurrensläget i stadsdelen Pargas.
Men – beslutet baserar sig enligt verkets pressmeddelande på en analys av marknadsläget under åren 2006–2014. Under hela den perioden fanns det i själva verket två K-affärer i centrala Pargas, ännu till inom en radie av mindre än en halv kilometer.
Kolonialvaruhandel E. Stenroos, en K-market, i Österby stängde nämligen sina dörrar för gott först i juni i fjol.
Konkurrens- och konsumentverkets beslut är offentliga, men i fallet Ruokakesko-Suomen Lähikauppa innehåller beslutet så många affärshemligheter att det kommer att offentliggöras först inom ett par veckor då man hunnit bearbeta bort de uppgifter som inte blir offentliga.
Det som gör fallet i Pargas (och för övrigt också i t.ex. Kimito) är att ombudsposterna finns i affärer som Kesko nu beordras sälja ut. Varken Posten eller Kesko kunde på rak arm svara på frågan hur det ligger till med ombudsposterna i de affärer som berörs av företagsköpet – och försäljningstvånget. Inga förändringar lär ske i första taget.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi