Eklund: Turismen har fått flera uppgifter

Tomas Eklund. Arkivfoto.
Tomas Eklund. Arkivfoto.
 
– Halvårsrapporten är alltid ofördelaktig för turismen, som är rätt framtung kostnadsmässigt. Intäkterna kommer för det mesta under andra halvan av året. Det har sett dåligt ut i halvårsrapporten också de tre senaste åren men ändå har vi klarat budgeten galant, säger Tomas Eklund, näringslivschef i Pargas.
En orsak till att det enligt honom kommer att bli en överskridning på omkring 20–25 000 euro som hänför sig till personalkostnaderna är att turismchefen från årsskiftet också axlat uppgifter som har att göra med skärgårdstrafiken.
Det har lett till att man behövt kalla in extra arbetskraft för att lätta på bördan.
– Materialkostnaderna överskrids med omkring 9 000 euro, men å andra sidan torde intäkterna också landa på närmare 20 000 euro över budgeterat. På personalsidan har vi inte heller under början av året haft hjälp av projektanställda, eftersom många projektansökningar öppnats upp först nu under hösten. Därför har de två fast anställda personerna inom turismen haft mer jobb än vanligtvis, säger Eklund.
På tal om attitydproblemen som Ted Bergman framförde under fullmäktigesammanträdet vet Eklund inte riktigt vad Bergman syftar på, men intygar att man också inom turismen tar budgetdisciplinen på fullaste allvar.
– Hela budgeten för trafik och skärgård försvann inför budgeten 2015, så i själva verket har vi sparat då turismen tog över de uppgifterna utan att få extra pengar trots det, menar Eklund.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi