En liten insats ger mycket

Tack. Marika Cederlöf tackar Stina Engblom-Colliander för sångstunden. Kim Engblom bakom till vänster och Cornelius Colliander framme till höger. Foto: Mikael Heinrichs.
Tack. Marika Cederlöf tackar Stina Engblom-Colliander för sångstunden. Kim Engblom bakom till vänster och Cornelius Colliander framme till höger. Foto: Mikael Heinrichs.
Tredje sektorns insatser uppskattas stort på Malmkulla. Förra fredagen sjöng familjen Engblom-Colliander julsånger med klienterna.
Förra fredagen hade Malmkulla besök av familjen Engblom-Colliander som i tre generationer underhöll boende med julsånger – och allsång. Det här var fjärde året som Stina Engblom-Colliander med familj sjöng för åldringarna.
I fjol var publiken större då motsvarande tillställning ordnades under veckoslutet och också anhöriga hade bjudits in, men den mindre publiken naggade inte stämningen i kanten.
– Julen är känslornas högtid och helg, det sitter så väldigt djupt i oss med julsånger att också människor som är aningen minnessvaga har sångtexterna i sig, säger Engblom-Colliander.
Hon vill betona hur viktigt det är med tredje sektorns insatser, framför allt i dagens läge.
– Ju mera inbesparningar det görs, desto viktigare blir den tredje sektorns engagemang. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi som ännu är aktiva ställer upp, säger Engblom-Colliander som fungerar som ordförande för äldrerådet i Pargas.
Hon påpekar att det är viktigt med det hon kallar omvänd integrering, det vill säga att olika aktörer, till exempel inom kultursektorn, kommer in till vårdhemmen och serviceboendena som utomstående och hälsar på.
Äldrerådet i Pargas ordnar olika studiebesök och Röda Korsets sociala utskott sångstunder och kaffebjudningar tillsammans med åldringarna.
Andra viktiga inslag som tredje sektorn står för är bland annat sällskapsdjuren hali-kissa och hali-hauva som kommer på besök ett par gånger i månaden.
– Sedan har vi förstås samarbete med dagvården då Trollgläntan finns här under samma tak, men det hör ju inte direkt till tredje sektorn. Timangit har uppträtt hos oss nu och då, senast förra veckan, berättar avdelningsskötare Marika Cederlöf.
– Vi är jätteglada att Stina och Cornelius kommer och sjunger, det har blivit litet av en tradition, säger hon.
Äldrerådet och staden har genomfört en gemensam enkät om hemvården och där framkom att många äldre som bor hemma känner sig ensamma. Behovet av vänner och gemenskap är stort.
– Det gäller att komma väl överens med personalen och att man också känner sig välkommen då man gör en insats. Jag är så ivrig att få pensionärer med i det här arbetet, det är nu vi skall föra vår talan, menar Engblom-Colliander och får medhåll av sin man Cornelius Colliander.
– Ensamheten är erkänt ett av våra största problem i samhället, konstaterar han.
Sönerna Kim och Janne Engblom har i Åbo flera liknande tillställningar per år, det har blivit något av en tradition för hela familjen att ställa upp frivilligt.
– En liten insats ger så mycket tillbaka, säger Engblom-Colliander.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi