En så mycket vackrare taxistation

Hassepresentation2
Hur kunde området kring taxistationen i Pargas se ut? Det var utgångsfrågan fem konstnärer fick av arbetsgruppen för VårKultur. På måndagen presenterade de sina förslag i Pargas stadsbibliotek.
Hur skulle det vara med Pargas Pentagon, Pepparkaks-statyer eller pepparkaks-stenläggning, ett galleri eller en fyr vid taxistationen i Pargas?
Det är några av de förslag konstnärerna ger för att snygga upp området kring taxistationen.
De fem konstnärerna som har jobbat med projektet är Hans G. Hästbacka, Arja-Maarit Puhakka, Anna Nyreen, Lasse Andersson och Helena Haartman.
Bildkonstnären Arja-Maarit Puhakka kommer med två förslag, det ena är några vägvisare som hänvisar till platser i Pargas med intressant historia, till exempel: Föreningshuset 1924-2013, Lilla Stockmann 400 m (Missionsboden), simhall (klar år 2100), Husmodersskolan i Manegen (Marthorna) och Bron till Nagu (inom 100 år). Det andra alternativet är PepPargas, Pargas med smör, man stenlägger rondellen och området kring rondellen med plattor formade som pepparkakor. Man kan också bygga en eller flera pepparkaksformade statyer som kan fungera som trafikdelare. Enligt Puhakka har pepparkakorna i Pargas varit speciellt goda när de har penslats med smör, lite smör är inte illa för stadens image, då kan andra också se hur fin stad vi har, menar Puhakka.
Bildkonstnären Hans G. Hästbacka har gjort en miniatyrmodell av området kring stationen. Förslaget kallar han Pargas Pentagon, men det består förutom av en Pentagon av många andra stiliga detaljer.
– Jag tänkte först försöka integrera den arkitektoniskt och byggnadshistoriskt vackra gamla taxistationen i nybygget. Tyvärr skulle det ha blivit en alltför kostsam historia att renovera den åldersslitna byggnaden och därför revs den. Delar av den gamla byggnaden säljs som souvenirer i de lokala butikerna. Medlen går oavkortat till finansieringen av det nya byggnadskomplexet. Den nya byggnaden är en fem-hörnig byggnad i sju våningar. Den framställs i vacker betong. I byggnadens översta våning finns lyxsviten ”spegelsalen”.
Byggnadskomplexet är i första hand tänkt som lyxhotell för penningstinna turister eller som bostadshus för välbärgade pensionärer. Eventuellt kunde man också hyra ut den översta våningen med utsiktsplatsen åt fågelskådare under flyttfågelsäsongen. I värsta fall kan byggnaden även användas som kontorsutrymme. Huset är ett skrytbygge som saknar motsvarighet i Pargas. På byggnadens tak finns en örnfamilj. I boet finns bara  två ungar kvar, de båda ”föräldrarna” blåste tyvärr bort under en stormig dag i april.
Själva stensättningen intill torget är i Hästbackas vision gjord i zigzag- och blommönster. En del av stenarna i blommönstren har försetts med gravyrer av ”kompassrosor” samt fotogravyrer med Pargas-motiv. Fotografierna är från Pargas kyrka, Utö fyr samt från Nötö och de är framställda med nålhålskamera, som är konstnärens egen specialitet. Elva pappersbåtar i olika storlekar flyter i Sundet. De kan enligt konstnären framställas i glasfiber eller i plast. Båtarna skulle förses med lokala ortsnamn och kartor från Pargas. På andra sidan av Sundet finns en spiral gjord av kalksten. Spiralen symboliserar allt det man strävar efter i livet och det som man sist och slutligen aldrig kommer att uppnå, berättar Hästbacka.
Bildkonstnären Helena Hartman har målat två tavlor som föreställer en fyr där taxistationen nu står. En fyr som skulle vara ljuset mitt i byn, en ledstjärna i skärgården.
– Jag tycker att taxistationen som den ser ut idag är stor och ful, jag vill helst att den ska försvinna. Tanken är att en fyr mitt i centrum förenar skärgårdens många ledfyrar och för oss samman. Den är också konkret en samlingsplats i centrum, där man kan gå upp och se ut över byn. I själva byggnaden finns information om hela skärgårdskommunen Pargas. Eventuellt kan där förutom en taxistation även finnas cykeluthyrning eller båt- och kajakuthyrning, så att den i sin tur ”skickar” iväg oss på nya äventyr i staden.
Fotografen och företagaren Lasse Andersson har gjort en vision av stationen som föreställer ett galleri.
– Jag skulle vilja se Pargas som konstens stad. Det skulle gärna få vara mera färggrannt här, man borde få den så fin att turister vill komma och se på vår stad. Nu är det ju inte riktigt så i dag, husen här är ganska tråkiga. Min vision heter Art Taxi. Jag åker inte taxi själv, jag tycker att de som inte åker taxi också borde ha någon nytta av stället. I min vision finns en våning till, där det finns ett galleri. Det skulle bli en taxi- och konststation som på natten skulle vara fint upplyst.
Keramikern och konstnären Anna Nyreen presenterar ett förslag med tre betongskulpturer i form av främmande fåglar. Skulpturerna skulle ha färgerna rött, blått och gult. Hon lämnar flera frågor öppna för publiken.
– På en öde och folktom plats i Pargas centrum har främmande fåglar flyttat in.  Vad gör de där? Väntar de på något eller har de bara intagit platsen? Taxistationen är lite som ett väntrum, så det blev figurer som håller sig lite i utkanten, de är nästan mänskliga, men ändå som fåglar. De är upp till oss att närma oss dem och ta redan på vem de är och vad de vill.
De sex olika förslagen finns till påseende i biblioteket i Pargas fram till den 9 maj. Man får rösta på sitt favoritförslag men arrangörerna vill ändå framhäva att det här inte är en tävling utan ett lekfullt konstprojekt som skall väcka diskussion. Bland de som röstat lottas det ut konstböcker.
Marina Saanila