Ett rent samvete – helt gratis

Mikael Heinrichs.
Du kanske hann sköta det redan i går, men om inte så försöker jag sälja in min idé hos dig här och nu. Du kan köpa dig ett rent samvete (åtminstone till en viss del) helt gratis, genom att enbart använda din rösträtt nu då det på fullaste allvar drar ihop sig till kommunalval. Detta trots att valaffischerna lyste med sin frånvaro åtminstone ännu i början av veckan.
Genom att rösta senast på valsöndagen den 9 april säkerställer du dig rätten att med rent samvete klaga då man från stadens sida fattar felaktiga beslut. Att valdeltagandet i alla politiska val har sjunkit sedan ”glansperioden” under 1960-talet då nästan 85 procent av finländarna bosatta i landet röstade i riksdagsvalet är ett faktum.

Det är inte helt fy skam att till exempel utbildning, förebyggande välfärdsarbete och främjande av sysselsättning och företagande fungerar i en kommun.

Det finns inte mycket som talar för att den numera rätt standardiserade nivån på ungefär 65 procents valdeltagande i kommunalval i Pargas skulle ändra dramatiskt. I hela landet är siffran aningen lägre, vilket betyder att vi i Pargas åtminstone är mer intresserade än i genomsnitt av vem som fattar besluten som rör oss alla.
Att det nya fullmäktiges makt sannolikt kommer kringskäras och att nya landskapsfullmäktige som för första gången väljs i samband med presidentvalets första omgång i januari 2018 får en helt annan roll än i dag är också det redan nu klart.
Många för varje kommuninvånare viktiga frågor gällande t.ex. skärgårdsförbindelser och vården flyttas sannolikt dit – men mycket blir också kvar i kommunerna. I och med att innehållet i fullmäktiges uppgifter ändrar karaktär, kunde man ju hoppas på att det nya fullmäktige och nämnderna på riktigt har mera tid att sköta de bitar som trots allt blir kvar.
Det är inte helt fy skam att till exempel utbildning, förebyggande välfärdsarbete och främjande av sysselsättning och företagande fungerar i en kommun. Snarast är det livsviktigt för att lokalsamhället ska leva och må bra.
Det finns garanterat ett namn bland de 127 uppställda i Pargas som du kan ge ditt förtroende åt. Vi på Pargas Kungörelser försöker hjälpa till genom att i gott samarbete med partierna ordna en gemensam valdebatt i stadshuset i Pargas tisdagen den 4 april. Där finns 1–2 representanter från varje uppställt parti på plats för att svara på – bland annat – de frågor som kommuninvånare ställer.
Frågor kan skickas in på förhand per e-post till mikael.heinrichs@fabsy.fi eller per sms/whatsapp på 050-306 2004. Och visst går det också att droppa in en lapp i vår postlåda på Strandvägen 24. Vi tar inte emot frågor per telefon.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi