Färre återvinningsstationer i Pargas

Borta. Både Ålövägens och Vapparvägens (på bilden) återvinningspunkt har tagits bort. Foto: Mikael Heinrichs
Sex återvinningsstationer försvinner helt eller blir av med kärl då Rinki och Sydvästra Finlands avfallsservice omstrukturerar.
Utrymmesbrist och andra återvinningsstationer inom kort avstånd uppges som orsaker av regionchef Harri Patana på Finlands förpackningsåtervinning Rinki och regionplanerare Katja Salmi vid Sydvästra Finlands avfallsservice då PK förundrar sig över indragningarna på flera håll i Pargas. Nyligen försvann insamlingskärlen för plastförpackningar från Tokmanni och Örnvägen, nu kommer man att dra in ytterligare fem stationer helt och hållet.
Helgdagsvägen i Skräbböle och kärlen vid Skolgatan/Köpmansgatan försvinner helt ur gatubilden, likaså har Ålövägens Molok-kärl redan grävts upp och alla kärl förutom UFF:s klädinsamling plockats bort från Vapparvägen vid Axxell.
Munkvikvägens återvinningsstation har blivit av med kartonginsamlingen, men fortsätter i övrigt med glas-, metall- och pappersinsamling.
– Alla tillstånd är i sin ordning för återvinningsstationen vid K-supermarket och nu väntar vi enbart på att elarbetena blir klara för plastförpackningskomprimatorn, säger Harri Patana.

Återvinningsstationer som avslutas

  • Kärrängsvägen
  • Helgdagsvägen
  • Skolgatan/Köpmansgatan
  • Ålövägen
  • Vapparvägen (vid Axxell)
  • Munkvikvägen (endast kartonginsamlingen avslutas)

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi