”Lepuuttajat” auttaa Paraisten lapsiperheitä

Fändarna
Vuodenvaihteessa Paraisten kaupunki sai kokonaan uuden osaston lastensuojeluun – osaston, jossa tehdään ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä.
Kun saavun perhetalo Ankkuriin, parikymmentä kaupungin peruspalveluissa työskentelevää henkilöä on hiljattain lähtenyt suuresta kokoussalista. He ovat aamupäivän aikana osallistuneet niin kutsuttuun Learning Caféen, jonka ovat järjestäneet sosiaalityöntekijä Ia Karvinen ja perhetyöntekijä Sabine Mattila, jotka ovat vuodenvaihteesta lähtien työskennelleet ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa Paraisilla.
Tänä aamupäivänä ovat kaupungin eri osastojen edustajat pohtineet, kuinka yhteistyötä voidaan kehittää perheiden kanssa kosketuksiin tulevien instanssien välillä. Ajatuksena on, että tukea tulee monelta taholta, että apua tarvitsevien perheiden tukiverkkoa laajennetaan.
Kaksihenkinen tiimi Karvinen ja Mattila kutsuvat itseään ”Lepuuttajiksi”, koska he toimivat vähän kuin veneen lepuuttajat, eli tukevat perheitä ennen kuin syntyy suurempia ongelmia, vaimentavat mahdollisia iskuja. He ovat nyt kaksi kuukautta tehneet tätä ehkäisevää työtä ja  voivat jo sanoa, että tällaista työtä tarvitaan ja siinä on paljon kehitettävää. Molemmat ovat monta vuotta työskennelleet Paraisten lastensuojelussa.
– Suuri muutos on, että me emme enää tee työtä lastensuojeluilmoitusten kanssa. Nyt asiakkaat tulevat luoksemme muita teitä. Perhe voi itse ottaa yhteyttä, tai sitten voi esimerkiksi joku aikuissosiaalityöntekijä pyytää meitä ottamaan yhteyttä perheeseen. Mutta emme pakota ketään, auttamamme perheet haluavat itse apuamme. Kaikki, joiden kanssa työskentelemme, ovat motivoituneita, he haluavat tulla autetuksi – siinä on suuri ero lastensuojeluilmoitusten parissa työskentelemiseen, Mattila kertoo.
Tukityö aloitetaan siten, että perheen kanssa yhdessä kartoitetaan tuen tarve, sitten mukaan kytketään muita, jotka voivat olla mukana auttamassa perheitä, esimerkiksi psykologi, koulu- tai päiväkotihenkilökunta. Ennaltaehkäisevä perheohjaus sisältää myös konkreettista apua asiakasperheen kotona.
– Osallistumme kotitöihin yhdessä perheen kanssa. Mutta se ei ole suoraa kotiapua, vaan autamme lapsiperheitä siten, että ne itse selviävät arjesta, Kurvinen sanoo.
Juuri nyt Karvinen ja Mattila tekevät tunnetuksi kaveriperhetoimintaa. Siinä hankitaan kaveriperheitä perheille, jotka haluavat laajentaa kaveripiiriään, esimerkiksi juuri paikkakunnalle muuttaneille tai muille perheille, jotka haluavat isomman verkoston.
Toinen uusi palvelu on niin kutsuttu ”Apunappi”, joka tulee olemaan kaupungin verkkosivuilla. Sitä painamalla voi asettaa kysymyksiä tai pyytää apua. Viesti menee Karvisen tai Mattilan sähköpostiin ja he vastaavat avunpyyntöön 1–2 arkipäivässä. Tämän toivotaan laskevan perheiden kynnystä hakea apua.
Kun sekä Mattila että Karvinen siirrettiin lastensuojelusta uudelle ehkäisevän lastensuojelun puolelle, kaupungille jäi kaksi henkilöä vähemmän niitä, jotka voivat tarttua lastensuojeluilmoituksiin. Kaupungin lastensuojelu on jo ennen ollut raskaasti kuormitettu eikä ketään uutta henkilöä ole palkattu. Perheyksikön päällikkö Eva af Heurlin selittää, että uuden ehkäisevän lastensuojelutyön avulla yritetään vähentää lastensuojeluilmoitusten lukumäärää. Hän kertoo myös, että ehkäisevän sosiaalityön sosiaalityöntekijä voi edelleen tarvittaessa olla apuna korjaavassa lastensuojelussa.
Marina Saanila
Suomennos Tarja-Liisa Mäkelä