Parainen Föliin

Paraisten kaupunginhallitus käsitteli maanantaina asiaa, joka on Paraisten tulevaisuuden kannalta merkittävä. Paraisten kaupunginhallitus päätti, että se lähtee mukaan jatkoselvitykseen Turun seudun joukkoliikenteeseen Föliin liittymisestä.

Ratkaisu oli iloinen yllätys, sillä kaupunginjohtaja oli esittänyt selvityksestä pois jäämistä. Asia oli herättänyt laajaa keskustelua kaupunkilaisten keskuudessa muun muassa sosiaalisessa mediassa. Moni piti tärkeänä, että Parainen on mukana selvitystyössä loppuun asti. Hyvät liikenneyhteydet saaristoon ja saaristosta Turkuun ja pääkaupunkiseudulle ovat elintärkeitä Paraisilla asuville työssä käyville asukkaille ja yrittäjille.

Nuoret eivät jää asumaan saaristoon, jos liikenneyhteydet eivät toimi ja kulkeminen on kohtuuttoman kallista. Pelkän yksityisautoilun varaan ei tulevaisuutta voida suunnitella. Liikenneyhteyksien suunnittelu vaatii ehdottomasti seudullista yhteistyötä.

Seudullinen liikenneselvitys antaa Paraisille tulevaisuuden vaihtoehdoista paljon sellaista tietoa, jota Parainen tarvitsee päätöstensä tueksi ensi valtuustokaudella. Nyt on tärkeää, että jo selvitystyön aikana kaupunki osallistaa kaupunkilaisia ja alueen yrityksiä ideoimaan tulevaisuuden liikennettä saaristossa ja viestii aktiivisesti oman alueen liikenteellisistä tarpeista selvitystyön tekijöille.

Suunnittelussa tulee tarkastella Turun seudun maantie-, vesi- ja raideliikennettä sekä kevyttä liikennettä kokonaisuutena. Digitaalisuuden, kutsuliikenteen ja miehittämättömän liikenteen mahdollisuudet tulee huomioida, jotta tuleville vuosikymmenille löydetään taloudellisesti ja ekologisesti kestävät liikenneratkaisut. Näissä asioissa Paraisten ei kannata jäädä yksin.

Toivomme, että Parainen ottaa rohkeasti paikkansa seudullisessa liikennesuunnittelussa. Parainen pystyy valvomaan omia etujaan parhaiten vain toimien yhdessä muiden kanssa, kun seudullisesta liikenteestä ja rahoituksesta tehdään päätöksiä.
Kiitos kaupunginhallitukselle viisaasta päätöksestä ja kaupunkilaisten kuulemisesta!

Maria Lindell-Luukkonen
SDP, kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu

Elina Kemppainen
SDP, sivistyslautakunnan jäsen ja varavaltuutettu

Carita Henriksson
SDP, stadsfullmäktigemedlem

Pia Sulosaari-Sandell
SDP, sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu

Hanna Karlsson
SDP, sivistyslautakunnan jäsen ja varavaltuutettu

Mikaela Luoma
SDP, medlem i social- och hälsovårdsnämnden, JHL

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*