Priorisointia

Heikki InkariKuntatalous on tunnetusti varsinkin viime aikoina ollut kovilla useassa kunnassa. Monen kunnan viime vuoden talouden pelasti valtion koronatuki. Tämän vuoden tilanne näyttää paljon synkemmältä. Päättäjät joutuvat tekemään vaikeita valintoja. Kunnioitan henkilöitä, jotka lähtevät mukaan kunnallispolitiikkaan ja antavat omaa aikaansa yhteisten asioiden hoitoon.

Yhteiskunta voidaan jakaa karkeasti kolmeen ikäryhmään. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Heihin panostaminen antaa pitkällä aikavälillä hyvän tuoton.

Hyvä lapsipolitiikka tuo kuntaan uusia veronmaksajia, ja vaikka hetkellisesti koulutus ja muut lapsien ja nuorten aiheuttamat kulut tuntuvat kunnan kukkarossa, niillä luodaan tulevaisuutta. Paraisilla mm. uuden koulukeskuksen rakentaminen osoittaa panostusta, jota elinvoimainen kunta tarvitsee.

Työikäiset ovat kunnan syömähammas. Hyvä elinkeinopolitiikka, palvelut, infra ja ympäristö yhdessä kustannustehokkaan kuntapolitiikan kanssa luovat positiivisen kierteen, jolla houkutellaan työikäistä väestöä asukkaiksi. Tämä ryhmä on erityisen tärkeä varsinkin kunnan tämän hetkisen elinvoimaisuuden kannalta. Työikäiset ovat ryhmä, joka pääosin pystyy hoitamaan itse oman edunvalvontansa.

Kolmas ryhmä ovat iäkkäämpi osa väestöstämme, joka suurelta osin on jo antanut panoksensa työelämään ja siten myös verokertymään. Paraisten väestörakenne muuttuu hyvää vauhtia iäkkäiden ihmisten suhteellisen ja myös absoluuttisen määrän lisääntyessä voimakkaasti. Tämän ryhmän edunvalvontaa meidän tulee kaikkien vaalia.

Nyt on oikea aika varmistaa, että vanhusten kotihoidon ja laitoshoidon saatavuuteen ja laatuun kiinnitetään huomiota.

Laitoshoidon hoitajamitoitus ei saa johtaa alimiehitettyyn kotihoitoon. Näistä asioista on julkisuudessa paljon puhuttu. Valitettavasti puheet eivät ole läheskään aina johtaneet selkeään parannukseen. Ennalta ehkäisevä toiminta on tehokkainta lähes kaikessa. Hyvin hoidettuna terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen maksaa itsensä tehokkaasti takaisin. Eräänä merkittävänä kanavana tähän on vanhusneuvosto, jonka toimintaedellytyksiä ja vaikutusvaltaa tulee edistää.

Edessä ovat kuntavaalit. Yhteiskuntaa voidaan arvioida siltä pohjalta, miten se arvostaa vanhuksia ja huolehtii ikäihmisten hyvinvoinnista.

Ota tämä huomioon, kun käyt vaaliuurnille. Toivon, että mahdollisimman moni uusista valtuutetuista huomioi yhteiskuntarakenteen muutoksen ja ikäihmisten hyvinvoinnin. Tarvitsemme asiansa osaavia kuntapäättäjiä.

Kaiken hyvinvoinnin perustana on kuitenkin kestävä ja vastuuntuntoinen talouden hoito. Pohjatonta kassaa ei ole olemassa ja siksi tasapainoiseen talouteen kuuluu myös kustannuksista huolehtiminen. Oikealla priorisoinnilla järkevä panostus ikäihmisten hyvinvointiin kannattaa.

Heikki Inkari

Eläkeliiton Paraisten yhdistyksen puheenjohtaja

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*