Yrittäjät tahtovat lisätä yhteistyötä kaupungin kanssa

Jimmy Kronberg, Minna Ruohonen, Björn Nurmio, partik Nygrén
Jimmy Kronberg, Minna Ruohonen, Björn Nurmio,   Patrik Nygrén
Kun uusi kaupunginjohtaja Patrik Nygrén tapasi yrittäjäyhdistyksen ensimmäistä kertaa, keskusteltiin siitä, kuinka yhteistyötä voidaan parantaa.
Yrittäjäilmapiiri Paraisilla on monta vuotta peräkkäin saanut huonon todistuksen kyselyssä, jonka Varsinais-Suomen Yrittäjät kokoaa vuosittain. Sillä toivomuksella, että nyt saataisiin uusi alku yhteistyöhön kaupungin kanssa, Länsi-Turunmaan yrittäjäyhdistys on kutsunut tulevan kaupunginjohtajan, Patrik Nygrénin viimeisimpään hallituksen kokoukseensa. Huonolle yrittäjäilmapiirille halutaan tehdä jotain muun muassa järjestämällä säännöllisiä tapaamisia kaupungin yrittäjien, poliitikkojen ja virkamiesten kesken.
– Tämä oli ensimminen tapaaminen, nyt saamme kehittää yhteistyötä tästä. Tahtoa ja tarvetta tavata on enemmän, sekä yrittäjillä että kaupungilla, Nygrén sanoo. Voimme aloittaa järjestämällä esimerkiksi lounastapaamisia ja yritysvierailuja. Yritämme nyt saada käsityksen siitä, mistä johtuu, että Paraisten kaupunki on saanut niin huonot tulokset yrittäjäilmapiiritutkimuksessa voidaksemme parantaa tilannetta.
Kaupunki teki yrittäjäilmapiiristä vuonna 2011 oman tutkimuksen, jossa yritettiin saada ilmi, mitkä ovat konkreettiset ongelmat ja elinkeinojohtaja Tomas Eklundin mukaan esiin ei silloin tullut mitään sellaisia ongelmia. Syksyllä kaupunki tekee uuden kyselyn ja yrittää saada selvää, missä ongelma piilee.
Huonot tulokset voivat osaksi johtua siitä, että monet yrittäjät ovat tyytymättömiä kaupungin   hankintamenettelyyn. Paikalliset pienyrittäjät ovat sitä mieltä, etteivät he pysty kilpailemaan isompien kilpailijoiden kanssa tarjouksista. Tämä on asia, jota kaupunki nyt on parantamassa. Kaupunki tulee uudistamaan kilpailuttamisjärjestelmänsä tämän vuoden aikana ja uusi hankintakoordinaattori on palkattu. Kilpailuttamisjärjestelmä tulee elektroniseksi ja kevään aikana järjestetään koulutustilaisuus yrittäjille, niin että he oppivat käyttämään uutta järjestelmää.
– Haluamme tulla paremmiksi hankinnoissa. Emme saa suosia paikallisia yrityksiä, mutta yritämme löytää tapoja saada paikalliset yritykset suuremmassa määrin mukaan kilpailemaan töistä, Nygrén sanoo.
Vuodenvaihteesta lähtien Länsi-Turunmaan yrittäjäyhdistyksellä on ollut kaksi uutta hallituksen jäsentä: Björn Nurmio, jolla on yritys Nalle Nurmio Bygg ja Jimmy Kronberg, jonka yritys on Saariston Kaivonporaus Oy. He molemmat odottavat säännöllisiä tapaamisia kaupungin johdon kanssa.
– On tärkeää olla hollilla siitä, mitä kaupungissa on meneillään. Viihdyn hyvin yrittäjänä täällä Paraisilla. Tämä taloudellinen tilanne on vain väliaikainen, katson valoisasti tulevaisuuteen, Kronberg sanoo.
– On antoisaa olla mukana yrittäjäyhdistyksessä, siinä luodaan tärkeitä yhteyksiä. On monia, jotka purnaavat yhdestä ja toisesta asiasta, mutta he eivät useimmiten tiedä, mistä oikeastaan on kysymys. Ei voi vaikuttaa, jos ei ole mukana, Nurmio sanoo.
Myös hän tykkää yrittäjänä olemisesta ja on toiveikas tulevaisuudesta.
– Uskon, että tähän kaupunkiin tulee yhä enemmän pienyrittäjiä. Ainakin minun alani on kasvava, rakennustyötä on paljon.
Nygrén myötäilee:
– Meillä on paljon pienyrityksiä kaupungissa ja ne tekevät hyvää tulosta, niillä on tulevaisuudenuskoa ja täällä on kasvumahdollisuuksia. Maantieteellinen sijainti ja täällä toimivat suuret teollisuudenalat antavat tilaisuuksia yrityksille.
Paraisilla perustettiin 78 yritystä vuonna 2014. Jotta kaupungissa voitaisiin perustaa uusia yrityksiä, on tärkeää, että on olemassa toimiva yritysneuvonta. Tällä hetkellä kaupungilla on kaksi henkilöä, jotka voivat antaa yritysneuvontaa – toinen on elinkeinojohtaja Tomas Eklund ja toinen yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns. Stuns on nyt palkattu 20 prosentin työajalla, koska hänen työnsä rahoittanut projekti päättyi vuodenvaihteessa. Kaupungilla ei taloudellisen tilanteen takia ole mahdollisuutta palkata kokoaikaista yritysneuvojaa. Eklundin mukaan tämä on ongelma, mutta sen ratkaisemiseksi tehdään työtä.
– Meitä on monta kuntaa, jotka ovat hoitaneet neuvontaa projektin kautta ja meillä on kaikilla samat ongelmat nyt, kun projekti päättyi. Tilanne on kaukana ihanteellisesta ja teemme luonnollisesti työtä saadaksemme parannuksen aikaan, Eklund sanoo.
Marina Saanila, Suomennos Tarja-Liisa Mäkelä