Fibertåget går i Muddais

Ersätter kopparn. Den optiska fiberkabeln som här grävs ner längs Vepovägen, kommer att ersätta koppartrådarna inom loppet av fem år i Pargas, menar Partels vd Jari von Zweygbergk. Foto: Mikael Heinrichs.
Ersätter kopparn. Den optiska fiberkabeln som här grävs ner längs Vepovägen, kommer att ersätta koppartrådarna inom loppet av fem år i Pargas, menar Partels vd Jari von Zweygbergk. Foto: Mikael Heinrichs.
Utanför centrum är det allt som oftast i samarbete med eldistributionsbolaget Caruna som Partel gräver ner fiberkabel. Då elen går under jorden lönar det sig att haka på.
– Trots att vi planerar en hel del tillsammans med Caruna, är det oftast snabba vändningar som gäller och då är det inte alltid lätt för oss att hinna få ut informationen till alla som kan tänkas beröras av planerna, säger Partels vd Jari von Zweygbergk.
Den senaste tiden har man jobbat bland annat på Mielisholm och Lemlaxön samt i Lielax och Vepo. Nu ligger Muddais på agendan.
– Årstiden har förstås gjort det svårare att få ut budskapet, men faktum är att responsen från Muddais inte har varit lika positiv som i andra områden och nu finns det en reell risk att vi inte har möjligheter att investera där. Då blir hela Muddais utan fasta förbindelser, åtminstone i nuläget, säger von Zweygbergk.
För att det skall vara ekonomiskt lönsamt för Partel att bygga ut det optiska fibernätet ligger i genomsnitt på omkring 50 procent, men von Zweygbergk medger att situationen i Muddais är aningen annorlunda i och med den stora andelen fritidsbostäder där. Antalet fastigheter uppgår till ungefär 150 stycken.
Under sommaren har det varit ett tjugotal i det nu berörda området som meddelat sitt intresse och aningen flera som är osäkra.
I dagens läge minskar de gamla kopparburna ADSL-anslutningarnas antal i rask takt allt efter som kraven från kundernas håll ökar och koppartrådarna går till historien. Maxhastigheten på 24 megabit per sekund (Mbit/s) räcker inte till för allas behov längre.
– De fasta telefonlinjerna monteras ner och det gamla kopparnätet kommer att vara borta i Pargas innan år 2020. Det betyder att vi har ungefär fem år på oss att anpassa oss efter de rådande trenderna, säger von Zweygbergk.
I och med att ellinjerna och -stolparna rivs ner försvinner också telefonlinjerna och med dem alla fasta telefon-, video-, tv- och datatjänster.
– Det betyder invånarna har endast det mobila nätverket till sitt förfogande och är i ett sämre läge i förhållande till dem som bor i centrumområdet. Samma sak gäller företagen, säger von Zweygbergk.
Enligt honom är den fasta förbindelsen också en trygghetsfaktor. Hur snabb och bra den trådlösa förbindelsen än blir, är frekvensernas antal begränsat och mängden data som kan överföras har ett tak. Ju flera användare, desto långsammare blir det.
Invånarnas reaktioner är blandade när det gäller övergången från koppar till fiber.
Alla är inte intresserade av att investerar dyra pengar i en fiberanslutning på landsbygden. Prisskillnaden jämfört med centrumområdet är stor. En fiberanslutning på landsbygden kostar 3 000 euro mot 1 500 euro i centrumområdet.
– En del tycker att det är positivt att vi satsar på bättre dataförbindelser. Andra tycker att det är för dyrt och blir förargade över att de blir utan kopparnät, säger von Zweygbergk.
Det som nu hotar att ske då Caruna under hösten avslutar sitt arbete i Muddais och Partel måste säga upp alla fasta tjänster, är att invånarna och företagen på området har endast det mobila nätverket till sitt förfogande.
– Muddais skulle i så fall bli det första området i Pargas som blir utanför nätverket med fasta tjänster, säger von Zweygbergk.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi