Filmer levandegör historia i Åboland

Filmare. Ljudtekniker Johan Nordström, regissör, manusförfattare och producent Marina Saanila och fotograf Erik Saanila. Foto: Leena Lehtonen.
Filmare. Ljudtekniker Johan Nordström, regissör, manusförfattare och producent Marina Saanila och fotograf Erik Saanila. Foto: Leena Lehtonen.
Filmprojektet ”Levande historia i skärgårdsmuseer” har kommit igång.
– Det var aldrig en tyst stund här, det var massor av program och för alla åldrar.
Det säger Dolly Heino som inom filmprojektet berättar om sin barndom på hembygdsmuseibacken. Hon var två och ett halvt år gammal då hennes föräldrar Teodor och Verna Jonasson år 1934 blev vaktmästarparet på Ordenshemmet och hembygdsmuseet. Familjen som senare utökades med en son bodde i Ordenshemmet i en tvårumsbostad.
Dolly Heino. Foto: Leena Lehtonen.
Dolly Heino. Foto: Leena Lehtonen.
Ordenshemmet som var samlingslokalen för Godtemplarlogen ”Pargas Väl” utgör i dag museets kansli- och utställningslokal.
Och Dolly Heino har mycket att berätta om decennierna på denna plats. Efter att ha flyttat från museibacken och bildat familj har hon med sin make Leif liksom deras barn varit trogna frivilligarbetare för hembygdsföreningen och -museet. Heinos fick stadens hembygdspris år 2014.
Dolly Heino kan ledigt och utan pauser berätta i 45 minuters tid, men filmerna som kommer att visar i skärgårdsmuseer blir endast 4 till 5 minuter långa för att lämpa sig för ett museibesök. Men samtidigt skapas även mera ingående versioner med en dokumenterande funktion. Fördjupat material produceras för webben för att användas av till exempel lärare, museipersonal, guide och turismföretagare.
– Vi kommer att göra tio filmer i skärgårdsmuseer i Pargas och i Kimitoön, berättar projektledare och filmproducent Marina Saanila.
I Pargas kommer man att filma förutom på hembygdsmuseet även på industrimuseet, Nagu sjöfartshus, Korpo hembygdsmuseum och skärimuseum, Houtskärs skärgårdsmuseum och Utö hembygdsmuseum. I samband med det sistnämnda kommer man att berätta om Utöbarnens skolresor till Åbo innan förbindelsebåtarnas tid.
För Pargas del är även kalkbränningen ett självklart ämne.
Filmerna som blir pedagogiskt inriktade kommer museerna till godo. De görs i dokumentär stil med inslag av iscensatta händelser.Under processen dokumenteras verksamhet och kunskap om olika arbetssätt och verktyg som inte längre används. Filmerna görs i första hand med tanke på målgruppen barn och unga.
I huvudsak görs filmerna på svenska och de textas till finska och engelska.
Initiativet till och planeringen av filmprojektet är ett samarbete mellan de Åboländska museerna och Sydkustens landskapsförbund. Projektet pågår till juni 2017 och det finansieras till 50 procent via Leader-programmet. För andra halvan står Svenska Kulturfonden, föreningen Konstsamfundet, föreningen Hedvigs minne och Pargas Lokal-TV.
Leena Lehtonen
040 563 8717/leena.lehtonen@aumedia.fi