Finska gymnasiet blir sambo med Axxell på Vapparvägen

Paraisten lukio flyttar in i flygeln som ligger ovanför övningsrestaurangen Kök & Sal. Foto: Mikael Heinrichs

Inneluftsproblemen som gäckat finska gymnasiet i Pargas får en lösning. Efter sportlovet kommer det finska gymnasiet att ha merparten av sin undervisning i Axxells utrymmen på Vapparvägen.

Pargas stad hyr den östra flygeln i Axxell Pargas för två år framåt för gymnasiets behov.

Gymnasiets personal informerades om lösningen på tisdagsmorgonen av utbildningschef Katriina Sulonen och rektor Ari Rintanen.

Tidtabellen är snäv: den 22 februari börjar skolan i ersättande utrymmen.

– Vi ska med lärarkollegiet strax bekanta oss med våra kommande klassrum. Det handlar om andra våningen ovanför övningsrestaurangen och det handlar om en tillfällig lösning fram till våren 2021, säger Rintanen.

Flytt till Pargas svenska gymnasium diskuterades också

Ännu för en dryg vecka sedan var det aktuellt med att lukio ska flytta in i Pargas svenska gymnasium efter sportlovet, vilket hade varit möjligt då båda gymnasieskolorna har färre elever efter att abiturienternas läslov börjar.

Men Axxell-lösningen ger lukio bättre arbetsro då staden har ett tvåårigt hyreskontrakt.

Också hyresvärden är nöjd:

– Initiativet kom från staden och vi nappade på det, säger vd Joakim von Bergmann vid Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter (Kustfast) som är hyresvärd för Axxell Pargas.

”Bra lösning att huset utnyttjas av fler”

von Bergmann säger att det blir en bra helhetslösning för båda parter, och huset kommer i bättre användning.

– Huset är dimensionerat för betydligt större grupper studerande än vad Axxell har i dag. Ur vår synvinkel är det därför mycket bra att husets användning ökar, då vi hyr ut cirka 500 kvadratmeter till staden av totala drygt 7 000.

– Helt personligen, som Pargasbo, tycker jag också att det är fint om vi kan bidra till en lösning över språkgränsen där två utbildningsenheter hittar gemensamma lösningar.

Matsal, auditorium och en del andra rum kan användas gemensamt. Flygeln har egna ingångar, och det är även möjligt avgränsa flygeln vid behov. Mycket är ännu öppet och flexibilitet betonas från samtliga håll.

Axxell Pargas: Häftigt tempo men positivt med fler fötter

Vid Axxell Pargas har personalen på det hela taget tagit emot beskedet om den nya sambon positivt, säger enhetschefen Susanne Karlsson.

– Tempot har varit häftigt, det är inte många dagar sedan vår personal hörde första gången om att det här kan bli av. Till vecka 7 ska klassrummen vara tömda för vår del.

– Men vi ser mycket positivt på att det blir fler fötter i huset och vår matsal med mera har bra kapacitet ta emot fler studerande, säger Karlsson.

Hon berättar att cirka 190 studerande är inskrivna vid Axxell Pargas för tillfället, ungdomar och vuxna, men sällan är alla på plats i huset då läroavtal, praktik, undervisning på annan ort med mera förekommer. Personalstyrkan är omkring 20.

50 studerande vid lukio då abiturienterna har läslov

Lukios rektor Ari Rintanen säger att skolans personal tog emot den nya vändningen rätt positivt, och särskilt bra känns det med tanke på att man på det här viset klarar sig undan med endast en flytt.

– Då man räknar bort abiturienterna har vi ungefär 50 studerande på första och andra årskursen, konstaterar Rintanen.

Samarbetet med grannarna finska högstadiet och PSG fortsätter

– Förstås har vi en del lärare som har undervisning både i gymnasiet och högstadiet och för deras del finns det en del logistiska utmaningar. Musikundervisningen sker fortfarande i högstadiets utrymmen och exakt hur det blir med gymnastiken har vi inte ännu klart för oss, säger Rintanen.

Paraisten lukio flyttar ihop med Axxell från vecka 9. Foto: Mikael Heinrichs

Det enda Rintanen beklagar är att samarbetet med svenska gymnasiet som har kommit igång så bra, inte nu får en lika naturlig fortsättning, men det ska man fundera närmare på inför höstterminen.

– Tanken och förhoppningen är att undervisningen ska störas så litet som möjligt av flytten. Studentskrivningarna i vår genomförs enligt tidigare koncept i Sarlinska skolans gymnastiksal, säger Rintanen.

– Vi tar avsked av huset med besked på bänkskuddardagen, det blir säkert extra känslosamt den här gången, säger Rintanen.

Större utredning om undervisningsfastigheter görs i staden

Katriina Sulonen, utbildningschef på finska sidan, konstaterar att den utredning om undervisningsfastigheterna i staden som man håller på att förbereda kommer att ge svar på frågan om var det finska gymnasiet fortsätter från hösten 2021.

– Vi har blivit lovade att man från Axxells sida kan vara flexibel gällande utrymmena, också ifall att det skulle bli aktuellt med att utlokalisera en del av undervisningen från finskspråkiga högstadiet.

– I nuläget finns det inget som tyder på att det skulle vara aktuellt, men vi har i alla fall en plan b att ta till om det skulle bli aktuellt, säger Sulonen.

Mikael Heinrichs & Anja Kuusisto
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi