Flyttkarusell på gång

Jumppagrupp i Norrgårds. Foto: Skärgårdens Kombi.
Jumppagrupp i Norrgårds. Foto: Skärgårdens Kombi.
 
Ett rejält tumult. Så beskriver medborgarinstitutet skärgårdens Kombis rektor Cecilia Hindersson läget för institutets del då beskedet om att Norrgårds konstklinik hyrs ut till Röda Korsets Åbolands distrikt – och blir flyktingförläggning.
Staden räknar med en årlig hyresinkomst på drygt 50 000 euro per år, vilket motsvarar de kostnader fastigheten i dag kostar staden i interna hyror.
– Vi är rätt handfallna just nu och vet egentligen inte något mer än det som medierna berättat. Det är trots allt ingen obetydlig del av vår verksamhet som sker i Norrgårds, utan det handlar om en tredjedel av hela medborgarinstitutets verksamhet. Det är 1 500 kursedltagare fördelat på cirka 3 000 timmar per läsår som berörs av flytten, påpekar Hindersson.
Än så länge har inga konkreta förslag kommit på vart mbi-verksamheten med sina vävstolar, lerugnar, drejor, symaskiner och framför allt den flitigt använda gymnastiksalen skall flytta.
– Den interna informationen har varit dålig och orosmolnen är många, säger Hindersson.
Stadens fastighetschef Seppo Pihl medger att det handlar om ett stort paket och att man inväntar de stora linjedragningarna från styrelsen och fullmäktige. Ett internt informationspaket är på kommande.
En stor del av verksamheten är enligt Hindersson svår – om inte omöjlig i dagsläget – att flytta till skolor kvällstid.
– Den lilla gymnastiksalen är ett av problemen, eftersom vi ordnar dagsgymnastik där och salarna i Pargas redan nu är rätt fullbokade. Om vår verksamhet flyttar in i skolorna är det många föreningar som i sin tur blir lidande, menar Hindersson.
– Jag är aningen oroad över att man inte tänker efter vilka långtidseffekter det här kan få för mbi-verksamheten i Pargas.
Pihl framför gamla tandvårdscentralen på Elmgrensvägen som en möjlighet. På tre månader kunde den fastigheten iståndsättas i grundskick. Han förespråkar kostnadseffektiva lösningar och att staden i första hand använder de fastigheterna man redan äger. Endast i nödfall kan man tänkas hyra in sig någonstans.
– De fastigheter som finns måste utnyttjas effektivare, både dag- och kvällstid. I källarvåningen i Koivuhaan koulu som nyligen renoverades för 1,9 miljoner euro finns det utrymmen som kunde lämpa sig för keramiken, men också andra skolors utrymmen bör tas i beaktande, säger Pihl.
Han nämner också gamla posten och hotell Kalkstrand, där staden redan i dag har äldrerådgivningen och hemvården.
Samtidigt medger Hindersson att Norrgårds som fastighet utan vidare kommer att passa utmärkt som inkvartering för flyktingarna och att det är en ändamålsenlig byggnad på alla sätt och vis.
– I dagsläget använder vi säkert inte huset helt optimalt, då där finns många mindre rum som inte lämpar sig för kursverksamhet utan istället används som förråd av olika slag. Men redan nu är Kombis verksamhet extremt splittrad då vi har verksamhet i över 60 hus och över 130 dörrar som skall öppnas runtom i skärgården, säger hon.
Fastighetschefen Pihl är medveten om utmaningarna och utrymmet som vävstolar och annan utrustning kräver.
– Det är överraskande mycket verksamhet som försiggår i Norrgårds, men å andra sidan måste man sätta allting i perspektiv. Det handlar om människor som flyr för livet, påpekar Pihl.
Skärgårdens Kombi är ett stort institut, i samma storleksordning som Vasa arbis eller halva Helsingfors arbis. Med verksamheten splittrad på fem öar är det en utmaning att få det hela att löpa.
– Splittras vi ännu mer börjar vi vara på bristningsgränsen, säger Hindersson som inte alltid vet vad hon skall svara då hon tillfrågas om olika kursers framtid.
Frågor som ”Kan man räkna med att den och den gymnastikgruppen ordnas också i vår, eller är det bättre om vi försöker få plats vid arbis i S:t Karins eller Åbo?” är numera vardag för personalen vid Kombi.
Det Hindersson framför allt oroar sig för är mbi-verksamhetens framtid i Pargas på längre sikt. Då man tidigare kunnat stryka kurser ett läsår för att följande år ”ta igen dem” går det inte längre att göra så.
Finansieringsmodellen för den fria bildningen förnyas från och med årsskiftet och staten sätter ett tak för den fria bildningens timresurser. Om mängden undervisningstimmar skärs ner faller taket till den nya nivån framöver.
– Taket blir bestående, stryks timmar nu blir de borta också i framtiden, säger Hindersson.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi


Norrgårds konstklinik

  • Yta: 880 kvadratmeter
  • Byggnadsår: 1907
  • Ägare: Pargas stad
  • Användning just nu: Intern uthyrning till medborgarinstitutet
  • Tidigare användning: Norrgårds sjukhus, Hostel Norrgårds Inn
  • Stadens plan för fastigheten: säljs under 2015, minimipris 200 000 euro
  • Renoveringsskuld 2014–2016: 340 000 euro