Folkets Hus

Vi har i staden en mycket fin byggnad som varit ett centrum för utbildning. Det vill säga Yrkesskolan. Nu vill staden bereda plats för Kesko för att de skall bygga ett nytt köpcenter i stället för Reimaris nuvarande plats. När man bekantar sig lite närmare projektet så kommer rivningen i viss mån börja redan under detta år. För det första, vem i så fall skulle stå för kostnaderna för att bereda plats för det nya Reimari, knappast Kesko. Efter de senaste nyheterna man fått sig till godo tycks verkligen Kesko snurra staden som på ett lillfinger.

Vad jag erfarit så är Yrkesskolans byggnad i ett bra skick och har inga mögelproblem som vi nog har haft i en massa andra skolbyggnader. I så fall att man hade sådana problem så skulle man inte ha placerat elever där under den tiden BRAVA byggdes, dessutom kommer man under en viss tid framöver att placera en del av Malms skolas elever där för en tid när Malms skola saneras.

Det är många som jag som inte begriper varför man skall riva ner en byggnad som kan användas för andra viktiga ändamål.

Ge detta hus till våra barn och ungdomar, de är ändå vår framtid som vi bör satsa på. Ja även kulturen, föreningarna och pensionärerna ryms mycket väl in här.

Alla dessa grupper har mer eller mindre brist på endamånsenliga utrymmen och en del har inga utrymmen alls.

Ja även Kombi kunde mycket väl dra nytta av denna byggnad och kunde dessutom kunde flytta helt över den verksamheten man nu bedriver i en ”mögelbyggnad” på Parsby backen.

I främsta rummet sätter jag här ungdomarna. Ungdomarna i staden har inte de utrymmen de behöver. Se nu på den vandalism som länge har försigkommet i vår stad, vad beror det på, jo mycket på grund av ett förnuftigt ställe där de kan samlas, närheten till butiker som är öppna kvällstid, S-Market, Hese osv. Ungdomarna kunde ges ett ställe som de själv under övervakning skulle få inreda.

Vi har en mycket livlig musikverksamhet i staden som tenderar att växa hela tiden. Bland annat trängs över tio orkestrar i samma utrymme vid s.k Åbolands Folkhögskola. De finns en hel del mer orkestrar och musikgrupper som kämpar om ändamålsenliga utrymmen.

Musikinstitutets nuvarande utrymmen i byggnaden vi Fredrika plan är ej heller tillräckliga och ändamålsenliga. De skulle här ha en fin möjlighet att vidareutveckla sig och kunna utöka sin nuvarande verksamhet.

Pensionärerna som utgör en mycket stor del av våra innevånare kommer till en viss del att förlora en del av sina utrymmen då verksamheten för dem upphör på Parsbybacken i det gamla apoteket. Den verksamheten drivs av Varha och de har beslutat att dra sig ur. Pensionärerna har dessutom brist på samlingsplatser av olika slag

Nu behöver vi samlas kring, vad jag kallar det för ett ”FOLKETS HUS” som tjänar alla invånare. Vi har en byggnad som är mycket ändamålsenlig för en massa verksamheter innevånarna till godo.

Valet står emellan ett köpcenter eller oss invånare. Vad väjer vi? De som vill kontakta mig i saken skriv kurretax@gamail.com

Kurt Taxell

 

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*