För Å är innehållet A och O

Erfaren. Sanna-Maria Sarelius har jobbat med kommunikation, marknadsföring, reklam och brand management i femton år, senast som marknadsföringschef vid hälsovårdsföretaget Diacor. Nu är det Å som gäller. Foto: Paul Söderholm
Erfaren. Sanna-Maria Sarelius har jobbat med kommunikation, marknadsföring, reklam och brand management i femton år, senast som marknadsföringschef vid hälsovårdsföretaget Diacor. Nu är det Å som gäller. Foto: Paul Söderholm
ÅU-förlaget utvidgar sin verksamhet och grundar innehållsbyrån Å. Det nya företaget kommer att erbjuda företag och organisationer traditionella och digitala marknadsförings- och kommunikationstjänster.
– Vi har ett starkt kunnande både inom traditionell och digital marknadsföring och en av våra styrkor är att vi kan erbjuda kunderna en helhetssyn på kommunikation, berättar Å:s vd Sanna-Maria Sarelius.
Å verkar i Logomo och fungerar som ett självständigt dotterbolag till Förlags Ab Sydvästkusten, som ger ut Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser. Tanken på att grunda en kommunikationsbyrå föddes ur en verklig efterfrågan på den innehållsproduktion Å kommer att fokusera på.
– Vi har fått flera förfrågningar av kunder som vill ha produkter, tjänster och service som hänför sig innehållsmarknadsföring – både traditionellt och digitalt. Att etablera sig på den marknaden var ett naturligt drag, eftersom nyhetsindustrin söker nya vägar nu, kommenterar förlagets vd Harry Serlo.
– Största delen av all kommunikation sker digitalt i dag men det har visat sig vara svårt att nå konsumenter och kunder i den digitala miljön med traditionell reklam. Innehållsmarknadsföring, på engelska content marketing, innebär att man erbjuder meningsfullt, intressant innehåll som ger ett mervärde till mottagaren. Det är Å:s kärnkompetens, påpekar Sarelius.
– I och med vår nära relation till ÅU har vi tillgång till ett redaktionellt bakgrundskunnande få kommunikationsbyråer kan mäta sig med. På både svenska och finska, tillägger Sarelius som tidigare jobbat bland annat i reklambranschen och som marknadsföringschef.
Själva tanken att erbjuda berättande innehåll som en form av företagskommunikation är inte ny. Kundtidningar är ett exempel på traditionell och effektiv innehållsmarknadsföring, påpekar Sarelius.
I den digitala miljön måste man utöver ett intressant innehåll behärska många andra aspekter såsom hur, när, på vilka plattformar och hur ofta innehållet publiceras och förstås hur innehållet i sig marknadsförs på ett effektivt sätt.
– Man måste förstå hur människor rör sig på webben, på vilket sätt de använder olika sociala medier och andra digitala omgivningar, hur man når önskat resultat och hur man mäter resultaten. Webbanalys och optimering av innehållet är viktiga delar av helheten, konstaterar Sarelius.
Å kommer inledningsvis att ha egen personal på tre personer och samarbeta med ett brett nätverk av marknadsförings- och kommunikationsproffs. En del av Å:s servicekoncept är att samla ihop de bästa aktörerna enligt kundens behov.
– Det är klart att det känns bra att också kunna skapa nya jobb, om inte direkt i nyhetsindustrin, så åtminstone i anslutning till den. Å får en flygande start, så jag är övertygad om att det här konceptet är exakt det förlagshelheten länge har varit i behov av, säger ÅU:s chefredaktör Pär Landor.
– Många organisationer vill kommunicera på båda inhemska språken men få kommunikationsbyråer kan betjäna på svenska. Vi kan erbjuda ett äkta mervärde till kommuner och myndigheter men också till privata företag som vill nå svensktalande kunder, eller varför inte till svenska företag som vill etablera sig i Finland.
ÅU/PK
Sanna-Maria Sarelius har jobbat med kommunikation, marknadsföring, reklam och brand management i femton år, senast som marknadsföringschef vid hälsovårdsföretaget Diacor. År 2013 var hon med och startade läkarstationen Eloni och byggde upp dess brand. Eloni såldes 2015 till Diacor. Sarelius blev kallad till vd för Å under sin föräldraledighet. Hemma finns en varierande sammansättning barn och bonusbarn – två flickor och två pojkar i åldern 9 månader till 14 år. Hon har varit medlem av styrelsen för Förlags Ab Sydvästkusten sedan år 2008.