Före, efter eller mitt under?

Mikael Heinrichs.
Mikael Heinrichs.
Jag har under den senaste veckan fått ta emot en del feedback, helt saklig sådan bör tilläggas, gällande det faktum att det i förra veckans PK inte ingick någon form av text om Pargas Pride-evenemanget. Precis som jag svarat på den feedbacken, handlar det så gott som alltid om att uppnå någon form av kompromiss då man på onsdag syr ihop den veckans tidning.
En tumregel då det gäller evenemangsrapportering i form eller annan är att rapporteringen kring evenemang oftast sker antingen före eller efter, sällan både och. Förstås finns det inga regler utan undantag och oväntade saker kan alltid dyka upp. I vissa fall sker rapporteringen faktiskt också mitt under pågående evenemang, vilket fallet de senaste tiderna till exempel varit under fullmäktigesammanträden och vissa idrottsevenemang.
Då sker rapporteringen på PK:s Twitterkonto @pku1912 enligt principen om fungerande tvåspråkighet, det vill säga turvis på svenska och finska. Åtminstone är det vad vi eftersträvar med den formen av bevakning. Vi tar också gärna emot tips om vilken typ av tillställningar och händelser ni önskar någon form av direktrapportering från. Allt är naturligtvis inte möjligt att förverkliga, men goda idéer finns det aldrig för många av.
Summan av kardemumman är i alla fall den, att vi försöker så gott vi kan men alltid kan man inte gå alla önskemål till mötes. Det är en realitet vi inte kommer ifrån. Att branschen dessutom står inför en brytningspunkt av ett sällan skådat slag är likaså en realitet. I dagens läge vet ingen med säkerhet hur framtidens mediakonsument beter sig och hur framtiden ser ut för tidningar i traditionell mening och mediaaktörer i en vidare bemärkelse. Det enda som är säkert är att framtiden för med sig förändringar. Medielandskapet kommer garanterat att se annorlunda ut om fem till tio år än det gör i dag. Oberoende om du eller jag gillar det eller inte.
Hur man sedan ställer sig till förändringarna på ett rent personligt plan är upp till var och en. Att förneka det som håller på att ske är knappast en vettig väg att gå. Väljer man att se möjligheterna eller hoten? Det är den stora frågan.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi