Från föreningarna 29.7.

I föreningsspalten publiceras avgiftsfritt föreningarnas korta meddelanden riktade till medlemmarna. Kommersiella meddelanden till den breda allmänheten är betalda annonser liksom föreningarnas vår-, höst- och årsmöteskallelser. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkasta samt redigera meddelanden vid behov.

Alla texter till föreningsspalten ska lämnas in senast måndagar klockan 12.00 per e-post till pkinfo@aumedia.fi eller till vår postlåda i nedre våningen på Strandvägen 24. Meddelanden som lämnas in senare garanteras inte publicering. Du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande då e-postmeddelandet kommit fram (om du skickar flera skilda meddelanden inom en kort tid får du endast svar på det första). Kom ihåg att också kolla skräppostkorgen, de automatiska meddelandena har en tendens att söka sig dit!

Duetto

Vattengymnastiken börjar och alla som vill vara med måste anmäla sig så att vi vet hur många vi blir. Platser finns fortfarande!
Börjar 6.9 och fortsätter till 29.11.
Anmälningar senast 25.8 till Niina 045-800 9887.
Om vi inte blir full grupp så har vi ingen vattengymnastik på våren.
Andra program litet senare, hoppas vi ses!

Seniorpunkten

Seniorpunktens Kvartersträffar för äldre:

Ti 3.8 kl. 13–14 Vid Tennbyvägen 46
kl. 14.30–15.30 Vid Tennby Sale
Det är Pargas Stad, Väståbolands svenska församling och Röda Korset som bjuder in till träff. Info: 040-488 5692 och Facebook: Senioripiste Seniorpunkten Paraisten Kaupunki.

Pargas Retro Cars

Dags att städa upp garaget. Du kan donera gamla bil- och mopeddelar, eller andra rompe-föremål till Pargas Retro Cars skrottorg som ordnas den 28.8 mittemot Bantis. Avkastningen går till renovering av klubbens egna gamla tillvaratagna museifordon. Retroparaden hålles samma dag. Förhandsanmälningar till pargasretrocars@gmail.com, 0500-926 722.

Skärgådsstigen

Kajak-kväll runt Norrbyholmen ti 10.8. Vi startar från Solliden camping kl. 17.30. Max 14 pers. ryms med, så anmäl dig så fort som möiligt, senast 3.8 till m61wallin@gmail.com. Deltagaravgift betalas kontant. Välkommen med!