Från föreningarna 21.1.

I föreningsspalten publiceras avgiftsfritt föreningarnas korta meddelanden riktade till medlemmarna. Kommersiella meddelanden till den breda allmänheten är betalda annonser liksom föreningarnas vår-, höst- och årsmöteskallelser. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkasta samt redigera meddelanden vid behov.

Alla texter till föreningsspalten ska lämnas in senast måndagar klockan 12.00 per e-post till pkinfo@aumedia.fi eller till vår postlåda i nedre våningen på Strandvägen 24. Meddelanden som lämnas in senare garanteras inte publicering. Du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande då e-postmeddelandet kommit fram (om du skickar flera skilda meddelanden inom en kort tid får du endast svar på det första). Kom ihåg att också kolla skräppostkorgen, de automatiska meddelandena har en tendens att söka sig dit!

Västra Åbolands Hjärtförening

Föreningens verksamhet har paus på grund av coronaläget till början av februari. Alla som varit med i motionsgrupperna får ett meddelande per telefon eller e-post om när vi börjar vårterminen. Kontakta Seija Autio för mera information tfn 044-358 2145. Sköt om er!

FRK vännerna

Tyvärr ingen vänträff tisdagen den 26.1 2021 p.g.a. det rådande Corona-läget! Men trots att verksamheten har legat på sparlåga under större delen av år 2020 är vi glada om vi kan få in era väntjänstkort senast ovannämnda datum. Helena Lindström är då på plats kl.18.00-20.00 i Humana och tar emot rapporterna. Det går naturligtvis också bra att använda sig av Humanas postlåda! Sköt om er och gläds åt dagsljuset som tilltar!