Företagarföreningen bjuder på pizza

Pizzakväll. Nästa torsdag vankas det pizza för nya och potentiella medlemmar i företagarföreningen. Björn Nurmio, Jimmy Kronberg och Paul Vikman hoppas på stor uppslutning. Foto: Mikael Heinrichs.
Pizzakväll. Nästa torsdag vankas det pizza för nya och potentiella medlemmar i företagarföreningen. Björn Nurmio, Jimmy Kronberg och Paul Vikman hoppas på stor uppslutning. Foto: Mikael Heinrichs.
Många säger att föreningsverksamheten är till för äldre, men Väståbolands företagare vill visa att det inte nödvändigtvis är så.
– Man kan vara social på andra sätt än via sociala medier också, säger Jimmy Kronberg från företagarföreningen.
– Vi är redan många unga med och flera blir vi. Det är kanske något av en generationsväxling på gång kunde man säga. Nordea som fungerar som en av värdarna för kvällen har dessutom fått en ny ansvarig för kontakterna till småföretagen som samtidigt får en chans att presentera sig, konstaterar företagarföreningens ordförande Paul Vikman.
Antalet medlemsföretag ligger rätt stabilt kring 250, men 2015 var det första året som antalet medlemsföretag på nationell nivå faktiskt sjönk.
– Pargas har en rätt låg procentandel av de registrerade företagen som medlemmar i föreningen. Det har flera förklaringar, varav en är att många småföretag i skärgården är bisysslor, säger Vikman.
I skärgårdsdelarna finns dessutom en skild förening, Västkustens företagare, med ett femtiotal medlemsföretag.
– Ofta säger folk att de inte har nytta av att vara med i föreningen och därför lämnar den, men i många fall skulle de säkert ha nytta av ett medlemskap om de bara visste vilka alla förmåner de får, menar Kronberg.
Den juridiska hjälp som medlemmarna har tillgång till är en av de mer flitigt anlitade tjänsterna.
– Man behöver bara en gång ringa till servicenumret för juridisk hjälp så har ett mindre företag redan fått mer ut av sin medlemsavgift än om man ringt en jurist, påminner Vikman.
Det temat kommer föreningen också att bygga vidare på. En juridikkväll är på kommande, där medlemmar har både företräde till platserna och en förmånligare deltagaravgift.
En annan sak som igen införs regelbundet är företagarkaffetillställningar tillsammans med stadens ledning fyra gånger om året.
– Planen är att hålla företagarkaffe två gånger under våren och två gånger under hösten, säger Vikman.
Servicesedlarna som staden tagit i bruk i form av till exempel sommarjobbssedlarna är något som företagarföreningen med glädje tagit emot.
– Servicesedlar av olika typer är ett välkommet koncept. Staden kommer också att pröva på företagsrådgivningssedlar istället för att ha egen personal på det området. Det känns positivt att de vågar pröva på nya saker, säger Vikman.
Det är också företagarföreningen som ligger bakom arrangemangen kring Pargasdagarna och till exempel den stundande påskmarknaden.
– Vi borde kanske bli bättre på att berätta om att det är vi som ligger bakom. Många tar för givet att det händer saker och ting, ingen tänker på hur mycket jobb det i själva verket kräver, säger Björn Nurmio.
– Sedan finns det ju alltid sådana som säger att det inte är någon idé att vara med eftersom alla pengar går till Köpmansgatan. Av våra 250 medlemsföretag är kanske 10–15 sådana som finns längs Köpmansgatan, påminner Vikman.
Anmälningar till pizzakvällen tas emot fram till den 14 mars. Bindande anmälningar per e-post till lansi_turunmaan@yrittajat.fi.
Tilläggsinformation ger Jimmy Kronberg (jimmy@kaivonporaus.com) och Björn Nurmio (nalle.nurmio@gmail.com).
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi