Försenad tidning i dag

ÅUPK-web
Utdelningen av Pargas Kungörelser är försenad under torsdagsmorgonen.
Tidningen delas normalt ut under de tidiga morgontimmarna, men på grund av logistiska problem är den nu försenad.
De utdelningsansvariga på företaget Tietojakelu räknar med att alla har sin tidning på torsdag senast klockan 10.
PK