Fyra av sju stödområden i Pargas fiberklara

Fibernedgrävning på gång. Arkivfoto

Fiberutbyggnadsprojektet som Partel står för och som initierats av Egentliga Finlands förbund är inne på slutrakan. Enligt läget i dag torsdag har fyra av de sju områdena som faller inom ramen för det statligt och av staden understödda projektet uppnått sin målsättning på att minst 50 procent av de fast bosatta tecknat ett anslutningsavtal.

Nagu, Tervsund, Simonby och Sunnanberg har samtliga fått grönt ljus medan åtminstone Hoggais av de övriga områdena är väldigt nära målsättningen med fem avtal som saknas från målsättningen. För Lielax och Korpo handlar det om flera avtal som saknas i nuläget.

Från och med den 1.4 höjs priserna för fiberanslutningar på de berörda områdena, meddelar Partel.

PK