Gäddan och gänget leder barnen till skärgården

Anna Halonen presenterar projektet på Korpoström. Foto: Fanny Nyström

’’Finns det något att göra?’’ är en fråga man ofta hör av barnen. Från början av juli finns i många av skärgårdens gästhamnar nu litet mera att göra, när inom ramen projektet Ö-expeditionen längs rutten skapat ett utflykts- och äventyrsprogram där varje barn kan bli en skärgårdsforskare.

– I gästhamnarna har det satts upp skyltar där det finns bekanta fiskfigurer. På skyltarna finns olika uppgifter, som man kan utföra och via dem lekfullt utvecklas från en elev till en forskningsassistent och ända till en professor, berättar projektets dragare Anna Halonen.

För barnen har skapats egna forskarpass, där man kan samla de uppgifter man utfört i olika hamnar. Sådana pass kan man få i juli i olika hamnar som anordnar barnens expeditionsdagar, där Halonen presenterar äventyrsprogrammet för alla intresserade. Om man inte har möjlighet att delta på en sådan dag, så kan man också hämta passet vid turist-infot i Pargas stad eller vid Knattelabbet på skärgårdscentret i Korpoström. Man kan även printa passet på projektets webbsidor under adressen expedition.foss.fi.

Både natur och kultur

De uppgifter som finns på skyltarna i gästhamnarna behandlar allt från naturskydd till skärgårdens kultur. Till dem hör till exempel att identifiera olika arter, att hitta kulturella landmärken samt utmaningar i samband med nedskräpning.

Efter att ha utfört uppgifterna kan man stämpla sitt pass med en stämpel av mässing. Stämplarna och skyltarna är tänkta att vara till de små forskarnas förfogande nästa årtionde. Hela projektets idé är att aktivera kunnande och uppskattning av saker i omgivningen, och tillika erbjuda barn och barnfamiljer sysselsättning i hamnarna.

– Uppgifterna lämpar sig både för båt- och bilburna, eftersom man kommer till hamnarna även med förbindelsebåt. De finns i både små och lite större hamnar, till exempel i Korpoström, Högsåra, Pensar och Jurmo.

Anna Halonen och forskarpasset. Foto: Laura Nordin

Äventyrsrutten är huvudsakligen utförd av Finlands öar rf-folkorganisationen. Men också Skärgårdshavets biosfärområde, som skapat Gäddan och gänget -figurerna tillsammans med Pargas stads småbarnsfostran, har varit med.

– I daghemmen i Pargas finns det knappast ett enda barn, som skulle ha undgått Gäddan och gänget, skrattar Halonen.

Många aktörer bakom projektet

Äventyrsruttet är Leader-finansierat, vilket menar att finansieringen kommit från Leader-föreningen som stöder lokala omnejden, och som EU, staten och kommunerna understöder.
Den aktiva fasen för Ö-expeditionsprojektet tar slut på hösten, men äventyrsrutterna och forskarpassen fortsätter sitt liv. Men det är under juli som barn och barnfamiljer har ett enastående tillfälle att delta i expeditionsdagarna i hamnarna.

– Efter detta kommer äventyrsrutten att rulla på av egen tyngd. Men man kan ju även efter det anordna sin egen expeditionsdag, föreslår Halonen.

Uppgifterna är i första hand riktade till barn i lågstadieåldern, men i en vuxens sällskap kan även yngre barn få mycket ut av dessa.

Mera information hittar du på Facebook: Ö-expeditionen-Tutkimusmatka saaristoon och på www-sidan expedition.foss.fi.

Laura Nordin
laura.nordin@aumedia.fi