Gamla Pargas, nya Pargas och framtida Pargas

När man tar en titt på kartan kan man konstatera att Pargas är en variationsrik stad. Staden innehåller många olikartade geografiska områden, identiteter och traditioner.

Att hitta den gemensamma nämnaren för Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är inte lätt. Det starkaste bandet mellan dessa områden torde utgöras av det svenska språket. Språket som gemensam nämnare är både en fördel och en nackdel.

Även Pargas Kungörelser får regelbundet ta del av den känsliga språkbalansen i gamla Pargas.

Språk och attityder kring språk verkar då och då ge upphov till ett behov av millimeterrättvisa. I stället för att granska helheten mäter man till exempel antalet artiklar eller innehållet i artiklarna med linjal och påstår att den ena språkgruppen favoriseras framför den andra.

Trots att en viss överivrighet förekommer ibland, fungerar tvåspråkigheten genomgående bra i Pargas.

Det finns också en geografisk koppling mellan områdena i Pargas, fast kopplingen mellan Iniö och de övriga delarna är mera mental än reell.

Skärgårdsvägen från S:t Karins till Houtskär är stadens livsnerv. Trots stadens läge mitt i havet, har Pargas inte stora hamnar eller företagsverksamhet i stor skala som gäller till exempel båtar. Pargas är den stora skärgårdskommunen med landsvägen som huvudfarled.

Det nuvarande Pargas är ett hopkok av en gammal industriort och gamla skärgårdssocknar med stark egen identitet. Den gamla industriorten har småningom fått allt starkare drag av att bli en sovstad till Åbo.

Det finns orsak att titta bakåt och att granska nuläget då man planerar framtiden. Risken är dock stor att man fastnar i det förflutna och inte lyckas skapa det framtida gemensamma Pargas.

Hur lyckas man med att släppa taget om det som varit?

Kommuner som genomlever epoken efter en kommunsammanslagning har svårt att byta perspektiv. Helheten granskas utgående från intressena i ett visst delområde. Det här är ett naturligt sätt att närma sig aktuella frågor, men försvårar planeringen av den nya gemensamma framtiden.

Fenomenet bidrar till att det viktigaste blir att hålla allt som det alltid varit. Hur ska man hantera en framtid i förändring, om helheten inte beaktas?

En utökad möjlighet till distansjobb är en stor möjlighet för skärgården och staden. I senaste veckas tidning (PK 25.2.2021) kunde man läsa om antalet elever som inleder skolgången i olika skolor i Pargas. Siffrorna är bekymmersamma. Hur ska staden öka de olika delarnas attraktionskraft?

Det är sannolikt kommunalval den 18 april.

Hur ska de nya beslutsfattarna tackla Pargas framtid? Nu är det dags att ställa frågor och hoppas på tydliga svar.

Tom Simola

Ansvarig redaktör 

tom.simola@aumedia.fi

 

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*