Get the Deal blev fullvuxet i Stockholm

In action. Vinnarlagets presentation, från vänster Hasebullah Fateh från Gotland, Jaakko Meyn från Paraisten lukio samt Sofia Lahtinen från Åland. Foto: Jessica Gauffin/RIBS Project
Tävlingen med rötterna i PSG ordnades i internationell version med deltagare från Finland, Sverige och Estland.
Då det för ett par år sedan blev aktuellt för RIBS-projektet (Rolling Images in Business Startups) att ta över arrangemanget av entreprenörskapstävlingen Get the Deal som ursprungligen fick sin start i Pargas svenska gymnasium hösten 2013.
– Konceptet har vidareutvecklats en hel del sedan dess och de två senaste åren har tävlingen ordnats i Åbo med ett internationellt lag från S:t Eriks gymnasium i Stockholm som deltagit, berättar RIBS-projektets projektledare för Finlands del Oliwer Bäcklund.
Senaste veckoslut fick PSG-rektorn Annika Gustafsson som lanserade tävlingen som en del av projektet Creating Business bevittna den första helt internationella versionen av tävlingen i Stockholm med deltagare från samtliga fem RIBS-regioner: Finland, Gotland, Estland, Åland och Stockholm.
– För mig personligen var det en stor ära att få vara med i juryn och roligt att se att konceptet fungerar. Arrangemangen var väldigt proffsiga, säger Gustafsson.
Den stora internationella tävlingen gick av stapeln under slutet av förra veckan i Stockholm med omkring 50 tävlande och åtta deltagande företag från de olika regionerna. Varje företag hade ett eget ”case”, en egen problemställning som lagen skulle hjälpa till med att lösa. Arbetet utmynnade i en storslagen presentation inför juryn.
– Den här gången körde vi med blandade lag, det vill säga en deltagare från varje region per lag. Tanken var också här att deltagarna skulle få lära sig knyta kontakter och träffa nya personer. Det gjorde förstås utmaningen större i och med att lagen inte på förhand kände till medlemmarnas starka sidor, berättar Bäcklund.
Tävlingen gick på engelska och lagen hade utvalda företagscoacher eller mentorer att tillgå under tävlingens gång för att få värdefulla tips. PSG-läraren Sara Enroth-Nyman var en av coacherna.
– Företagen representerade helt olika branscher. Vi hade klädesföretag, en tvålfabrik, performancekonst, bussbolag … Allt möjligt, berättar Bäcklund.
I det segrande laget ingick också representation från Pargas, nämligen Jaakko Meyn från Paraisten lukio.
– Det var en verkligt kul upplevelse att delta. Jag träffade många nya människor och vi jobbade dessutom verkligen hårt. Jag tror att vårt lags största styrka var den goda lagandan, berättar Meyn.
Meyns lag hade en åländsk tvålfabrik som sitt case. Uppdraget gick bland annat ut på att hjälpa företaget profilera sig och hitta nya kunder, dels också på att lösa problemet med att enmansföretaget växer för snabbt.

Det var en verkligt kul upplevelse att delta.

– Då vi kommit underfund med hur vi skulle gå vidare och kläck våra idéer samt fått ner dem till en presentation gällde det att öva in den. Vi valde att satsa mycket på presentationen, berättar Meyn som faktiskt kommer att sommarjobba inom ramen för RIBS-projektet i sommar.
Kontakter mellan de olika regionerna och samarbeten är något RIBS-projektet strävat efter – och åtminstone en kontakt har knutits som kommer att fortsätta även efter att projekttiden tagit slut. PSG och S:t Eriks gymnasium i Stockholm har hittat varandra.
– De är faktiskt på väg hit på besök i augusti och vårt samarbete ser ut att fortsätta, berättar Gustafsson.
Vad framtiden för med sig vet ingen ännu, men Get the Deal i Finland fortsätter i PSG:s regi och finns som en del av kursbrickan för läsåret 2018–19.
– Under vintern har teamen i Finland och Stockholm också utarbetat en handbok för Get the Deal-konceptet så att vem som helst i princip ska kunna använda sig av det, berättar Bäcklund.
– Det är som väntat oftast finansieringen som ställer till det hela, men åtminstone i år ordnar ännu vi tävlingen då det finns medel för det, berättar Gustafsson.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi